Ekumenizm krwi

Papież do etiopskiego patriarchy, Abuny Mathiasa.

Do dobrych relacji Stolicy Apostolskiej z Kościołem Etiopskim nawiązał Ojciec Święty, przyjmując w Watykanie jego patriarchę Abunę Mathiasa. Wspólnota, której jest on zwierzchnikiem, to największy po Cerkwi rosyjskiej Kościół wschodni na świecie; liczy ok. 35 mln wiernych.

Papież wspomniał wizyty jego poprzednika Abuny Paulosa u Jana Pawła II w 1993 r. i Benedykta XVI w 2009 r. oraz udział chrześcijan etiopskich w prowadzonych od 2004 r. pracach Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Katolickim a Starożytnymi Kościołami Wschodnimi, określanymi też jako „przedchalcedońskie”.

„W ciągu lat Komisja przestudiowała podstawową koncepcję Kościoła jako wspólnoty, pojętego jako udział w komunii łączącej Ojca, Syna i Ducha Świętego. W ten sposób odkryliśmy, że mamy prawie wszystko wspólne: jedną wiarę, jeden chrzest, jednego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jesteśmy zjednoczeni dzięki różnym wspólnym elementom naszych bogatych tradycji monastycznych i praktyk liturgicznych. Jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie. Jak nieraz zauważono, to, co nas łączy, jest o wiele większe od tego, co nas dzieli” – powiedział Papież.

«« | « | 1 | » | »»