Seminarium Ekumenicznej Rady Młodzieży

Budowanie ekumenicznej drogi walki z ubóstwem i promowania kultury otwartości na naszym kontynencie – to główny temat seminarium zorganizowanego w Lizbonie przez Ekumeniczną Radę Młodzieży w Europie (Eyce).

Grupa młodych chrześcijan przybyłych tam z całego kontynentu przeżyła czas formacji ekumenicznej opartej na portugalskich doświadczeniach w przyjmowaniu tych, którzy są ostatnimi. Proponowana przez Radę formacja wychodzi od obserwacji przejawów niesprawiedliwości społecznej i odkrywania potrzeby prawdziwie wspólnego świadectwa chrześcijańskiego. Pozwoliło to uczestnikom zrozumieć znaczenie i formy ubóstwa materialnego i duchowego w XXI wieku.

Niezależnie od różnic doktrynalnych i liturgicznych zachodzących jeszcze między Kościołami młodzież zebrana w portugalskiej stolicy uznała za fundamentalny powrót do Chrystusa. Jego słowa i czyny są ciągle aktualne. Uczą przekraczać uprzedzenia, przyjmować ubogich, zwalczać przemoc i marginalizację.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama