Podważanie wolności religijnej

Chrześcijanie coraz bardziej prześladowani w Europie.

„W ostatnim czasie na całym świecie, nie wyłączając kontynentu europejskiego, zauważa się często podważanie wolności religijnej” – powiedział w Mediolanie watykański sekretarz ds. stosunków z państwami. Abp Paul Gallagher zaznaczył, że towarzyszy temu deprecjonowanie tej fundamentalnej wolności, przy czym w wielu przypadkach dochodzi wprost do otwartego prześladowania, którego pierwszymi, choć nie jedynymi ofiarami, coraz częściej stają się chrześcijanie. Przemawiając na konferencji poświęconej obronie prawa do wolności religijnej,  zwrócił uwagę, że także w państwach o długiej tradycji demokratycznej patrzy się na sprawy religijne podejrzliwie. 

„Niestety także w Europie zauważa się alarmujący wzrost form nietolerancji i dyskryminacji chrześcijan – mówił watykański „minister spraw zagranicznych”. – Zajmujące się tymi sprawami Obserwatorium ds. nietolerancji i dyskryminacji chrześcijan w Europie podaje, że tylko w latach 2014-2015 zgłoszono mu ok. 1700 takich przypadków na starym kontynencie.

Hierarcha przypomniał także, że już w 2015 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję pod znamiennym tytułem: „Zwalczanie nietolerancji i dyskryminacji chrześcijan w Europie”. Wzywa się w niej państwa członkowskie do zabezpieczenia każdemu prawa do wolności religijnej.

Abp Gallagher zauważył, że w dzisiejszym kontekście wydaje się być czymś niespójnym wzywanie z jednej strony do wolności dla wszystkich, podczas gdy z drugiej strony w imię tej samej wolności odmawia się jej niektórym grupom, zwłaszcza religijnym.  Obowiązkiem instytucji państwowych winno być zwalczanie jakichkolwiek form nietolerancji religijnej i jednocześnie wspieranie wszelkimi możliwymi środkami obrony wolności religijnej.

«« | « | 1 | » | »»