"Erben der Reformation". Protestanci w Lublinie

Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W związku z tym, podczas ekumenicznego spotkania zaprezentowano monografię, która pokazuje wkład protestantów w rozwój Lublina i Lubelszczyzny.

Podczas trzeciego dnia obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan na Zamku w Lublinie odbyła się promocja książki „Spadkobiercy Reformacji. Ewangelicy na Lubelszczyźnie i w Lublinie (historia, kultura, ekonomia, literatura)”.

Została ona wydana nakładem Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Monografia w znacznej części została również przetłumaczona na język niemiecki.

W wydarzeniu uczestniczyli biskupi trzech wyznań oraz duchowni reprezentujący różne wspólnoty chrześcijańskie. Wraz z żoną przybył bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Byli także abp Abel, prawosławny biskup diecezji lubelsko-chełmskiej, wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej, i biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej Mieczysław Cisło. "Erben der Reformation". Protestanci w Lublinie   ks. Rafał Pastwa /Foto Gość Bp J. Samiec z małżonką

Ks. prof. Augustyn Eckmann, prezes Towarzystwa Naukowego KUL, podziękował autorom artykułów, redaktorom i grafikom oraz ks. Grzegorzowi Brudnemu, proboszczowi parafii ewangelicko-augsburskiej. Wyraził również wdzięczność sponsorom, w tym miastu Lublin. Podziękowanie złożył na ręce dyrektora Wydziału Kultury – Michała Karapudy. – Niech historia, kultura, ekonomia, literatura ewangelików lubelskich prowadzą nas do nowoczesności, a zwłaszcza do Boga Trójjedynego – zakończył swoje wystąpienie. Wydawnictwo, jak podkreśliła w dalszej kolejności dyrektor wydawnictwa, istnieje od 1934 roku. Wydało ponad 3 tys. książek z różnych dziedzin.

Głos zabrał także ks. Grzegorz Brudny, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej. Powitał zebranych oraz stwierdził, że książka powstała dzięki Bożemu błogosławieństwu. Zauważył, że słowo, także pisane, w tradycji ewangelickiej zawsze odgrywało i odgrywa ważną rolę. "Erben der Reformation". Protestanci w Lublinie   ks. Rafał Pastwa /Foto Gość

Przemówił także Michał Karapuda, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin. Podkreślił, że każdy, kto zechce w dobry sposób rozwijać Lublin pracą i modlitwą, otrzyma wsparcie ze strony prezydenta. Odniósł się również do 700. rocznicy nadania praw miejskich miastu Lublin oraz 500-lecia reformacji.

W części merytorycznej odbył się panel dyskusyjny z udziałem prof. Małgorzaty Willaume, prof. Witolda Matwiejczyk, prof. Sławomira Żurka i ks. Grzegorza Brudnego. Przewidziano także wystąpienie bp. Jerzego Samca.

Podczas uroczystości wystąpił chór parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie. Spotkanie promujące książkę dotyczącą bogatej obecności ewangelików w Lublinie i regionie prowadził prof. Sławomir J. Żurek z KUL.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama