Oficjalne sprawozdanie Zarządu Śląskiego PRE

W imieniu Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, jego przewodniczący, Ks Jan Gross przedstawił oficjalne sprawozdanie z przebiegu Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w 2006 roku na Śląsku i w Zagłębiu. Oto jego treść.

W dniach od 18 – 25 stycznia 2006 r. odbył się na Śląsku i w Zagłębiu pod hasłem „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich.” (Mt 18,20) światowy Ekumeniczny Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

W środę dnia 18 stycznia 2006 r., pierwsze ekumeniczne nabożeństwo na rozpoczęcie oktawy modlitw odprawione zostało w kaplicy seminaryjnej Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach. Nabożeństwu przewodniczył prorektor ks. dr Andrzej Nowicki. Ewangelię po okadzeniu Ewangeliarza odśpiewał ks. dziekan mitrat Sergiusz Dziewiatowski z Kościoła Prawosławnego. Kazanie wygłosił prezbiter okręgowy Okręgu Śląskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów. Przedstawiciele wszystkich Kościołów przekazali pozdrowienia. Śpiewała schola alumnów.

W czwartek, dnia 19 stycznia tradycyjnie przedstawiciele Kościołów gościnnie podejmowani byli przez proboszcza ks. prałata Jana Szkoca w kościele św. Tomasza w Sosnowcu. Tu nabożeństwu Słowa przewodniczył miejscowy ordynariusz ks. biskup Adam Śmigielski, kazanie wygłosił ks. infułat dr Ireneusz Skubiś z Częstochowy, naczelny redaktor Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Pozdrowienie na temat hasła tygodnia przekazał przewodniczący Śląskiego Oddziału PRE ks. prezes Jan Gross. W nabożeństwie wzięli udział także biskupi diecezjalni obydwu śląskich diecezji ewangelickich ks. biskup Paweł Anweiler i ks. biskup Tadeusz Szurman. Tradycyjnie wszyscy zebrani w kościele św. Tomasza podzielili się opłatkiem.

W piątek, dnia 20 stycznia tradycyjnie w kaplicy „Nowego Przymierza” Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego w Katowicach miejscowy pastor ks. Andrzej Malicki przewodniczył liturgii, a kazanie wygłosił ks. Adam Pradela audytor Kurii Metropolitalnej w Katowicach. W nabożeństwie wzięło udział wiele młodzieży, w tym alumni i schola pobliskiego Seminarium Duchownego i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zarówno kazanie, jak i modlitwa Ojca Misjonarzy Oblatów z katowickiej „Koszutki” wywarły głębokie wrażenie na uczestnikach tej wielkiej modlitwy ekumenicznej. W czasie nabożeństwa oprócz scholi, śpiewał także chór metodystyczny.

W sobotę, dnia 21 stycznia nabożeństwu przewodniczył ordynariusz polskokatolickiej Diecezji Częstochowsko – Krakowskiej ks. biskup Jerzy Szotmiller w kościele polskokatolickim w Bukownie koło Olkusza, gdzie kazanie wygłosił ks. biskup Tadeusz Szurman.

W niedzielę, dnia 22 stycznia w Mikołowie odbyło się centralne nabożeństwo ekumeniczne Śląskiego Oddziału PRE w Mikołowie, któremu przewodniczył ks. prezes Jan Gross, a kazanie w zastępstwie ks. arcybiskupa metropolity Damiana Zimonia wygłosił ks. biskup Gerard Bernacki. Pozdrowienie i podziękowanie wygłosił ks. biskup Tadeusz Szurman. Na nabożeństwie śpiewał katolicki zespół młodzieżowy z Mikołowa „Ihtios” z parafii rzymskokatolickiej księży Salwatorianów. W nabożeństwie wzięli udział burmistrz Mikołowa dr Marek Balcer, jego zastępca, sekretarz miasta mgr inż. Adam Małysz, przewodniczący Rady Miasta mgr inż. Józef Gryt, mikołowscy posłowie na Sejm. Nabożeństwo było transmitowane na żywo przez Polskie Radio Katowice.

W poniedziałek, dnia 23 stycznia odbyły się dwa nabożeństwa:
- w katedrze rzymsko-katolickiej św. Mikołaja w Bielsku – Białej, któremu przewodniczył ordynariusz Diecezji Bielsko – Żywieckiej ks. biskup Tadeusz Rakoczy, a kazanie wygłosił ks. biskup Paweł Anweiler.
- w kościele ewangelicko – augsburskim św. ap. Piotra i Pawła w Czeskim Cieszynie, na Nivach odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, w którym wzięli udział wierni Kościołów: luterańskiego z Czeskiego Cieszyna oraz z Cieszyna, z Kościoła Czeskobraterskiego z Czeskiego Cieszyna, a także katolicy z Czeskiego Cieszyna i Cieszyna. Nabożeństwu przewodniczyli wspólnie: ks. prezes Bogusław Kokotek (lut.) i ks. Piotr Badura, S.J (rzym.-kat.). Kazanie wygłosił ks. kanonik Henryk Satława, proboszcz rzymsko – katolickiej parafii św. Marii Magdaleny z Cieszyna. Pozdrowienia z Polski przekazał ks. prezes Jan Gross. Z Polski wzięli udział: ks. radca Janusz Sikora, ks. rektor Tadeusz Konik i ks. płk Zbigniew Kowalczyk. Śpiewały miejscowe chóry. Na zakończenie ekumenicznego nabożeństwa, błogosławieństwa zgromadzonym udzielił ks. biskup - senior Wilhelm Stonawski.

We wtorek, dnia 24 stycznia odbyło się w centralnym kościele Zboru Chrześcijan Batystów w Katowicach młodzieżowe nabożeństwo ekumeniczne, któremu przewodniczył miejscowy pastor, prezbiter Jerzy Rogaczewski. Kazanie ewangelizacyjne wygłosił ks. Leszek Czyż, proboszcz z Wisły – Malinki. W czasie nabożeństwa z głośną muzyką młodzieżową, wystąpił też zespół alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, jak również miejscowy duży zespół młodzieżowy, wystawiona była pantomina, ciekawy taniec kultowy i t.p. We wspólnej modlitwie, podobnie jak w niedzielę w Mikołowie, wzięli udział także młodzi kierowcy akcji ewangelizacyjnej małych smartów – „najmniejszy kościół świata.”

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama