Dzień Ekumeniczny na Świętym Krzyżu

W sobotę, 24 lutego br. w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego (Św. Krzyż), w najstarszym sanktuarium chrześcijańskim w Polsce, pod hasłem: „Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę” (Mk 7,37) odbyło się ekumeniczne spotkanie modlitewne.

W zabytkowej kaplicy Oleśnickich Akatyst Świętemu i Życiodajnemu Drzewu Krzyża Pana i Boga, i Zbawcy naszego Jezusa Chrystusa w języku polskim poprowadził, przy wystawionych relikwiach, ks. mitrat Eugeniusz Cebulski wraz z ks. prot. Piotrem Sokołowskim, ks. prot. Władysławem Tyszukiem i ks. protod. Grzegorzem Cebulskim. W modlitwie uczestniczył znany męski chór Oktoich z wrocławskiej parafii Św. Cyryla i Metodego.

Obecni byli również duchowni Kościołów: rzymskokatolickiego, polskokatolickiego oraz ewangelicko – augsburskiego. W modlitwach wzięli również udział: ekumeniczny męski zespół muzyki cerkiewnej „Oikoumene” z Kielc, kawalerowie i damy Zakonu Bożogrobców, rz. – kat. klerycy z Obry i kieleckiego WSD oraz młodzież z Białegostoku, Poznania, Śląska, Warszawy i okolicznych miejscowości woj. świętokrzyskiego wraz z ponad 40 osobową grupą młodych Kielczan, zaangażowanych w dzieło jedności chrześcijan.

Do uczestników spotkania listy wraz ze słowami błogosławieństwa przesłali abp Szymon – ordynariusz diecezji łódzko-poznańskiej i bp Andrzej Dzięga – rzymskokatolicki ordynariusz diecezji sandomierskiej.

Na zakończenie wspólnego nabożeństwa zebrani oddali cześć i hołd przechowywanym tu od wieków świętym relikwiom Krzyża. Następnie uczestnicy spotkania ekumenicznego udali się na wspólny posiłek. Po nim w tzw. domowej kaplicy klasztornej wysłuchano prelekcji ks. E. Cebulskiego na temat Roku liturgicznego w Kościele Prawosławnym. Po wykładzie i ożywionej dyskusji utwory z tradycji Kościołów Wschodnich i swoje umiejętności wokalne zaprezentował chór Oktoich.

Modlitewne spotkanie przebiegające w braterskiej atmosferze uwieńczyło wspólne błogosławieństwo obecnych duchownych, któremu przewodniczył ks. mitrat Eugeniusz Cebulski.

Ekumeniczne Dni Modlitw o jedność chrześcijan na Św. Krzyżu (woj. świętokrzyskie) odbywają się od 1999 roku w sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, prowadzonym przez Ojców Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Ich inicjatorem i pomysłodawcą jest o. Karol Lipiński OMI, który przed przybyciem do tego sanktuarium kierował zgromadzeniem w Kodniu nad Bugiem.

Najważniejsze spotkanie z tego cyklu odbyło się w 2001 roku, kiedy na Św. Krzyż przybyło dla wspólnej modlitwy czterech hierarchów: abp Abel, ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej, bp Zdzisław Tranda z Kościoła ewangelicko-reformowanego, bp Mieczysław Cieślar z Kościoła ewangelicko-augsburskiego i bp Mieczysław Jaworski – rzymskokatolicki sufragan pomocniczy diecezji kieleckiej.

Lokalne media, doceniając wagę spotkania, porównywały je wręcz do ekumenicznej modlitwy w Drohiczynie z udziałem papieża Jana Pawła II, ponieważ do tej pory na wspomnianych terenach (diecezji czy regionu) nie było tak doniosłego i ważnego dla dialogu międzychrześcijańskiego wydarzenia.

«« | « | 1 | » | »»
Pobieranie...