Bartłomiej I: Zbrodnia w imię religii - zbrodnią przeciw religii

Każda zbrodnia popełniona w imię religii jest zbrodnią przeciw religii - powiedział ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I. W przemówieniu wygłoszonym 5 września do 2,5 tys. uczestników III Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego w rumuńskim Sybinie podkreślił on, że nietolerancja i fanatyzm są nie do pogodzenia z wiarą.

Duchowy przywódca światowego prawosławia wskazał, że celem działalności ekumenicznej jest przywrócenie pełnej i sakramentalnej komunii między chrześcijanami na podstawie wspólnej wiary apostolskiej. Dodał, że na naszym kontynencie działalność ta opiera się ponadto na Europejskiej Karcie Ekumenicznej, której zadaniem jest wzmocnienie współpracy Kościołów, nie chodzi natomiast o tworzenie jakiegoś super-Kościoła.

Mówca zaznaczył następnie, że wzorcem dla przywrócenia pełnej wspólnoty między chrześcijanami jest Trójca Święta. Dzięki temu jedność Kościoła może zostać przywrócona z dala od realizacji czyichś partykularnych interesów czy ambicji - dodał patriarcha.

Nawiązując do hasła obecnego Zgromadzenia: "Światło Chrystusa oświeca wszystkich. Nadzieja na odnowę i jedność Europy", hierarcha wskazał, że światło Chrystusa będzie świecić wszystkim mieszkańcom Europy, jeśli oprze się ona na swoim dziedzictwie duchowym, nie ograniczając swej integracji wyłącznie do polityki, gospodarki i kultury.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama