Dzień III: Głos polityków i duchownych

Kolejny dzień III Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego w Sybinie przebiegał pod hasłem: „Światło Chrystusa i Europa. Europa, Religia i Migracja.”

Porannej modlitwie 6 września przewodniczył kard. Jean-Pierre Ricard. Medytację biblijną o przemienieniu na Górze Tabor poprowadził kard. Dionigi Tettamnazi. Arcybiskup Mediolanu przypomniał, że to właśnie Duch Święty sprawia, iż już teraz możemy oglądać i kontemplować po części jedność, której pełnia stanie się udziałem chrześcijan w przyszłości. Refleksję biblijną ze strony prawosławnej wygłosiła Ekaterina Pashtukova z Białorusi, natomiast ze strony protestanckiej Timi Dorgu z Wielkiej Brytanii.

Część plenarna rozpoczęła się od odczytania tekstu wystąpienia premiera Rumunii, Călina Popescu Tăriceanu. Niestety, ze względu na zagrożenie powodziowe, premier musiał zrezygnować ze spotkania i udać się na południe Mołdawii. W przesłaniu podkreślono, że Zgromadzenie Ekumeniczne odbywa się po raz pierwszy w kraju o większości prawosławnej. Jest to możliwe – zdaniem premiera – dzięki otwartości i zgodzie w społeczeństwie rumuńskim.

Główny referat przedpołudniowej sesji plenarnej wygłosił przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. Wyraził on zadowolenie, że gospodarzem spotkania jest jedno z nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Podkreślił rolę ekumenizmu w procesie jednoczenia Europy. Zaznaczył, że w debacie o przyszłości kontynentu nie można pominąć religii. Cytując Jana Pawła II przypomniał symboliczny obraz „dwóch płuc Europy”, wyrażający różnorodność tradycji europejskiej. Wskazał również na pluralizm jako istotny element tożsamości naszego kontynentu. Przyszłość Europy zależy – zdaniem Barroso – od „pojednanej wielości stającej się jednością”.

Na temat Europy, a zwłaszcza problemów w procesie zjednoczenia, mówił także René van der Linden. Przewodniczący Parlamentarnego Zgromadzenia Rady Europy powtórzył apel środowisk religijno-politycznych Ziemi Świętej o zachowanie dziedzictwa religijnego na świecie. Wskazał na relację między religią i polityką. Obie powinny być od siebie oddzielone, ale ponieważ są odpowiedzialne za kształtowanie ludzkiej przyszłości, muszą ze sobą współpracować. Aby człowiek mógł kształtować przyszłość potrzebuje on również ideału, dlatego – poszukujący dróg jedności chrześcijanie powinni przyczynić się do „poruszenia ludzkich serc”.

Referaty wygłosili również duchowni: anglikański biskup Londynu, Richard Chartres i prawosławny arcybiskup Tirany, Anastasios. Skoncentrowali się oni na wartościach chrześcijańskich, które uformowały i kształtują Europę. Następnie, w ramach symbolicznego „okrągłego stołu”, wygłoszono trzy świadectwa na temat Europy, religii i migracji. Stanowią one również tematy trzech popołudniowych forów. Każde forum ma własny, bogaty program i dynamikę prac w grupach.

O 18:30 uczestnicy spotkali się na modlitwie wieczornej, organizowanej w różnych kościołach. Po kolacji mieli możliwość dalszych spotkań w ramach tzw. „Agory” lub udziału w towarzyszących całości wydarzeniach kulturalnych.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama