Warszawiacy modlili się o jedność chrześcijan

Przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościoła katolickiego wzięli udział 20 stycznia wieczorem w centralnym nabożeństwie ekumenicznym Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Warszawie. Spotkanie miało miejsce w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy. Kazanie wygłosił metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz.

Tegoroczny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan odbywa się pod hasłem zaczerpniętym z 1 Listu św. Pawła do Tesaloniczan: „Nieustannie się módlcie”.

Nabożeństwu w kościele św. Trójcy przewodniczył zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego biskup Janusz Jagucki. W tej właśnie luterańskiej świątyni w maju 2006 r. odbyło się spotkanie chrześcijan różnych wyznań z papieżem Benedyktem XVI.

Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych stosowana jest gościnna wymiana kaznodziei. W luterańskim kościele kazanie wygłosił abp Nycz. Nawiązując do hasła Tygodnia, przypomniał, że już Jezus modlił się o jedność swojego Kościoła. Chrystus wiedział jak ważne i kruche jednocześnie są miłość, pokój, dobro i jedność, dlatego powierzał je Bogu w modlitwie. Współcześnie modlitwa o jedność jest naszym zadaniem, trwa i trwać będzie. Metropolita warszawski podkreślał, że modlitwa o jedność nie może być obok, ale musi być w środku ekumenicznych zadań i działań.

Abp Nycz przypomniał, że niekiedy chrześcijanom zarzuca się ucieczkę od problemów i egoistyczną troskę o własne zbawienie. Ale Ewangelia powinna być wpisana w kontekst problemów współczesności. Ewangelizacja angażuje w różne dzieła, które uwiarygadniają modlitwę. Dobra Nowina jest konkretna i prowadzi do konkretnych zadań.

Metropolita wskazywał, że Jezus zostawił nam troskę o swój Kościół, który niestety po 20 wiekach jest podzielony. Zbyt dużo w nas ambicji, kłótliwości, lenistwa, braku tolerancji, a powinna nami kierować miłość. Trzeba zacząć od nawrócenia siebie samego. Potrzebne jest to zwłaszcza współcześnie, gdy do serc ludzi zakrada się laickość. - My, chrześcijanie musimy być czytelni w świadectwie wiary - apelował abp Nycz. Zwrócił uwagę na takie sytuacje jak odwołanie wizyty Benedykta XVI na rzymskim uniwersytecie po protestach części profesorów i studentów. - My powinniśmy stać przy Chrystusie, On nie zabierze nam wolności ani godności - mówił metropolita warszawski. - Musimy przy Nim stać i wołać: "Ojcze spraw, aby byli jedno".

«« | « | 1 | » | »»