Moskwa: Patriarchat odrzuca ustalenia z Rawenny

Patriarchat Moskiewski odrzucił ustalenia prawosławno-katolickiej Teologicznej Komisji Mieszanej zawarte na spotkaniu w Rawennie.

Służba Informacyjna Wydziału Kontaktów Zewnętrznych Patriarchatu oficjalnie wyjaśniła powód wycofania się z prowadzenia dialogu w ramach tej komisji. Chodzi o włączenie do składu Komisji przedstawicieli Estońskiego Apostolskiego Kościoła Prawosławnego, który w 1996 roku odłączył się od Patriarchatu w Moskwie i przeszedł pod jurysdykcję Konstantynopola.

Konflikt między patriarchatami w Moskwie i Konstantynopolu nabrał szczególnego znaczenia w trakcie październikowego posiedzenia Komisji Mieszanej w Rawennie, na którym zastanawiano się nad rozumieniem prymatu biskupa Rzymu w Kościele tradycji wschodniej i zachodniej oraz znaczeniem i rolą Patriarchatu w Konstantynopolu dla Kościołów prawosławnych w świecie. Z powodu zaproszenia do obrad Komisji Mieszanej przez Patriarchat w Konstantynopolu przedstawicieli Estońskiego Kościoła Prawosławnego delegacja Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego opuściła obrady.

„W chwili obecnej w rezultacie jednostronnej decyzji Patriarchatu Konstantynopolskiego największy i najliczniejszy prawosławny Kościół lokalny w świecie nie może uczestniczyć w dialogu ogólnoprawosławno-katolickim” – czytamy w informacji Wydziału Kontaktów Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego. „Patriarchat w Konstantynopolu nie uznaje prawosławnych autokefalicznych wspólnot kościelnych w Ameryce, Japonii i nie dopuszcza ich do obrad Komisji Mieszanej. Z podobnych powodów RKP nie godzi się na uczestnictwo w Komisji Mieszanej Estońskiego Apostolskiego Kościoła Prawosławnego” – stwierdza komunikat.

W związku z tym Patriarchat Moskiewski odrzuca ustalenia końcowe zawarte w dokumencie z Rawenny, zwłaszcza dotyczące sprawy prymatu Papieża w świecie chrześcijańskim.

«« | « | 1 | » | »»