Apel o wspólne świadectwo wiary

O wspólne świadectwo wiary katolików i prawosławnych zaapelował Benedykt XVI do honorowego przywódcy prawosławia, patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I. W Watykanie oblikowano papieskie przesłanie, które w Stambule przekazał stojący na czele delegacji watykańskiej kard. Walter Kasper.

Co roku Konstantynopol i Rzym wysyłają swych przedstawicieli – prawosławni na uroczystość św. Piotra i Pawła w Watykanie, zaś katolicy 30 listopada na uroczystość św. Andrzeja w Stambule. W swoim przesłaniu Benedykt XVI podkreślił, iż wspólne świadectwo wiary jest szczególnie potrzebne w czasach współczesnych, gdy chrześcijaństwo staje w obliczu coraz bardziej złożonych problemów. Zaznaczył, że będzie ono znacznie bardziej wiarygodne „jeśli wszyscy wierzący w Chrystusa «mieliby jedno serce i jedną duszę»(Dz 4,32)”.

W tym kontekście Ojciec Święty nawiązał do prowadzonego w ostatnich dziesięcioleciach dialogu katolicko-prawosławnego. Zaznaczył, że pomimo iż nie osiągnięto jeszcze tego celu, to jednak podjęto wiele kroków, które umożliwiły pogłębienie istniejących więzi. Dążeniom tym nie powinna przeszkodzić postawa tych, którzy podkreślają historyczne różnice, i zamknięci są Ducha Świętego, który prowadzi Kościoły – stwierdził papież.

Benedykt XVI odniósł się także do prac Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego Katolicko-Prawosławnego, której jedenasta sesja odbyła się przed miesiącem na Cyprze. Podkreślił znaczenie woli kontynuowania jej prac, pomimo pewnych trudności i nieporozumień.

Ojciec Święty zwrócił uwagę na znaczenie poruszanej na tym forum problematyki, dotyczącej roli Biskupa Rzymu w komunii Kościoła pierwszego tysiąclecia. Stwierdził, że jest ono złożone i wymaga szerokich studiów oraz cierpliwego dialogu. „Kościół katolicki rozumie posługę Piotrową jako dar Pana dla swego Kościoła. Nie można jej interpretować w perspektywie władzy, lecz w obrębie eklezjologii komunii, jako posługę jedności w prawdzie i miłości. Biskup Kościoła Rzymskiego, który przewodniczy w miłości (św. Ignacy z Antiochii), jest pojmowany jako Sługa Sług Bożych (św. Grzegorz Wielki)” - czytamy w papieskim przesłaniu. W tym kontekście Benedykt XVI zachęca do wspólnego poszukiwania form w jakich może być wykonywana posługa Biskupa Rzymu, jako uznawanej przez jednych i drugich posługi miłości.

Papież zauważa, że już obecnie na drodze ku jedności możliwa jest współpraca katolików i prawosławnych, zwłaszcza w dziedzinie obrony godności osoby ludzkiej, w zapewnieniu podstawowych wartości etycznych, w krzewieniu sprawiedliwości i pokoju oraz zaradzaniu cierpieniom, które nadal uciskają świat, zwłaszcza głód, ubóstwo, analfabetyzm oraz niesprawiedliwy podział bogactw.

Możliwa jest też współpraca w zwracaniu uwagi na odpowiedzialność ludzkości za ocalenie rzeczywistości stworzonej. Ojciec Święty wyraził uznanie dla działań podejmowanych w tej dziedzinie osobiście przez Bartłomieja I. W dniu święta patronalnego przekazał swe najlepsze życzenia dla duchowego przywódcy prawosławia oraz Patriarchatu Ekumenicznego.

Obok kard. Kaspera w skład delegacji Stolicy Apostolskiej znaleźli się także: sekretarz Papieskiej Rady bp Brian Farrell oraz dwaj pracownicy tej dykasterii, ks. Andrea Palmieri i o. Vladimiro Caroli OP, nuncjusz apostolski w Turcji abp Antonio Lucibello. We wtorek, 1 grudnia w siedzibie Patriarchatu Ekumenicznego odbędą się katolicko-prawosławne rozmowy dwustronne.

Tradycja wysyłania przez papieża oficjalnej delegacji Kościoła katolickiego do Stambułu okazji święta św. Andrzeja (zwanego przez prawosławnych Pierwszym Powołanym) sięga r. 1969, a więc w tym roku mija 40 lat od rozpoczęcia tych działań. Dwa lata wcześniej delegacja Patriarchatu Konstantynopola wzięła udział w obchodach święta patronalnego Kościoła w Rzymie – uroczystości św. Piotra i Pawła 29 czerwca. Od tamtego czasu wymiana delegacji odbywa się regularnie niemal co roku, przy czym kilkakrotnie na ich czele stali zwierzchnicy obu Kościołów: Jan Paweł II odwiedził Stambuł 30 listopada 1979, a Benedykt XVI był tam w tym samym czasie w 2006 r. Natomiast do Rzymu przybywali od 1967 patriarchowie konstantynopolscy: Atenagoras, Dmitrios i Bartłomiej.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama