Kto jest (i był) kim w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP

ks. Jan Gross

1938: 25 kwiecień urodzony w Starogardzie Gdańskim.

1938: 13 sierpień – ochrzczony w kościele ewangelickim w Starogardzie Gdańskim

1952: 1 czerwca - konfirmowany przez ks. radcę Roberta Fiszkala w kościele im. Marcina Lutra w Chorzowie.

1956: Matura w LO w Chorzowie Batory i od 1 X studia w Chrześcijańskiej Akademii Teolo-gicznej w Warszawie.

1960: 23 czerwiec - magisterium na podstawie pracy z teologii praktycznej: „Stosunek Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego[Luterańskiego] do kultu Marii Panny.”

1960: 21 wrzesień – I egzamin kościelny: „pro venia concionandi”.

1960: 2 październik – ordynacja (wyświęcenie) w kościele im. ks. dr. Marcina Lutra w Chorzowie przez ks. biskupa prof. dr. Andrzeja Wantułę (asystenci: ks. senior Alfred Hauptman i ks. radca Robert Fiszkal).

1960-1961: wikariusz diecezjalny Diecezji Mazurskiej u boku ks. seniora Alfreda Jaguckiego w Szczytnie.

1961-1962: p.o. administratora w parafii Dąbrówno, Glaznoty i Lipowo (diec. mazurskiej.

1963-1973: wikariat w Goleszowie (diec. cieszyńska) u boku ks konseniora Tadeusza Terlika.

1963: 25 kwiecień - II egzamin kościelny (proboszczowski) "pro ministerio.”

1967: 28 wrzesień - ślub z Krystyną z domu Jarzembowska.

1970: 21 marzec - narodziny jedynej córki Elżbiety – Heleny (obecnie mgr położnictwa).

1973-1978: wikariat w Cieszynie (diec. cieszyńska) u boku ks. radcy dr. Alfreda Jaguckiego.

1978-1995: Administrator parafii w Orzeszu (diec. katowicka).

1978-2004: Proboszcz parafii w Mikołowie i Tychach (diec. katowicka).

1978-2004: proboszcz (1945-1996 integralna część Parafii Mikołów, od 1983 r. Filiał Parafii Mikołów), a od 1 XI 1996 r. do 31 I 2004 r. pierwszy proboszcz – administrator erygowanej samodzielnej Parafii w Tychach.

1980-1990: Konsenior Diecezji Katowickiej.

1986-2007: członek Synodu Kościoła z wyboru księży.

1973-2007: przewodniczący Komisji Liturgicznej Kościoła.

1977-2001: członek Konsystorskiej Komisji Egzaminacyjnej Kościoła.

1990-2001: radca Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

1997-2002: przewodniczący Międzykościelnej Komisji Śpiewnikowej (Śpiewnik Ewangelicki 2002)

2004: od 1 lutego – na emeryturze.

1981 – 2008: przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.

Inne funkcje: Przewodniczący Komisji ds. Środków Masowego Przekazu, Przewodniczący Redakcji Ewangelickich Programów Radiowo-Telewizyjnych. Współprzewodniczący Ekumenicznej Komisji Luterańsko-Metodystycznej w sprawie wspólnoty ołtarza i ambony. Współprzewodniczący Komisji Trójstronnej (luterańsko-reformowano-metodystycznej), członek Synodalnej Komisji Pastoralnej i Prawniczej.

Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia:

1985: 1 październik – Odznaka Wojewódzkiej Rady Narodowej :„Zasłużony dla województwa katowickiego” za pracę charytatywną w okresie kryzysu (1981-1985).
1998: 15 sierpień – wyróżnienie Parafii Polskokatolickiej w Lublinie w dziedzinie ekumenizmu „SERCE DLA SERC.”
2004: 25 styczeń – Nagroda Honorowa Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP „RÓŻA LUTRA.”
2004: 21 luty – Nagroda Miasta Mikołowa „MIKOŁOWIANIN ROKU 2003”
2005: 20 kwiecień – Honorowa Nagroda Związku Górnośląskiego im. Wojciecha Korfantego.

Współautor m.in.:

1968: Modlitewnik „Bądź z nami, Panie” ,
1976: Melodie liturgiczne cz. 1-3 – Cieszyn 1976,
1976: Śpiewnik dla młodzieży chrześcijańskiej (ekumeniczny): „Boże, zaśpiewam ci nową pieśń” – Siegen (Niemcy) 1976,
„Chcę być konfirmowany” – podręcznik dla konfirmantów,
1988: „Porównanie wyznań” Warszawa 1988 i II wyd. 2005, (K.E-R)
1995: „Przystąpię do ołtarza Bożego” cz. 1-3,
2002 i 2008: Śpiewnik Ewangelicki (2002),
2007: Choralnik 2 – Liturgia (13 kwiecień 2007 r.),
2006, 2007, 2008...: Agenda II Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP.

Autor: wielu opracowań i artykułów w prasie kościelnej i ekumenicznej
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |