Dialog zbliża chrześcijan

XXXV Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny Dialog znajduje się w sercu ekumenicznej współpracy i towarzyszy jej wszelkim formom.

„Po tym poznają, że jesteście moimi uczniami, gdy miłość wzajemną mieć będziecie”. Te słowa z Ewangelii Janowej (13,35) były mottem tegorocznego spotkania Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej - International Ecumenical Fellowship.

Pomnik króla Andrzeja i jego żony w Tihany. Andrzej był synem Wasyla, brata stryjecznego św. Stefana. W 1046 r. po rozruchach antychrześcijańskich przywrócił usuniętych biskupów. Misję nawracania powierzył benedyktynom.Wspólnota została powołana do życia przez świeckich różnych wyznań w 1967 r. we Fryburgu (Szwajcaria). Na co dzień jej członkowie realizują wytyczony program ekumeniczny w swoich krajowych regionach. Tworzą, jak czytamy w tekście założycielskim, „(...) wspólnotę duchową ludzi słuchających Słowa Bożego, czyniących wolę Bożą na chwałę Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Przez modlitwę, studium i działanie pragnącą rozwijać jedność widzialną między wszystkimi chrześcijanami według woli wyrażonej przez Chrystusa. Raz do roku spotykają się w wybranym miejscu Europy na kongresach. XXXV odbył się w Budapeszcie, stolicy Węgier. W pierwszym tygodniu sierpnia uczestniczyło w nim ponad 250 przedstawicieli regionów: angielskiego, belgijskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, polskiego, czeskiego, słowackiego, rumuńskiego. Brali udział w liturgiach - reformowanej, anglikańskiej, luterańskiej i katolickiej. 5 sierpnia, w wigilię Przemienienia Pańskiego grekokatolików (jednego z siedmiu ważnych świąt w ich roku liturgicznym), razem z grekokatolikami węgierskimi uczestniczyli w liturgii porannej i popołudniowych nieszporach. Wymieniali uwagi na temat ekumenicznych doświadczeń podczas zajęć warsztatowych w grupach. Prezentowali swoje talenty i umiejętności. Katolik Johan van den Bossche z Halle (Belgia) dał mistrzowski popis gry na gitarze podczas koncertu, będącego jego autorską interpretacją siedmiu słów wypowiedzianych przez Chrystusa na krzyżu. Młodzież katolicka, protestancka, anglikańska i prawosławna z Belgii, Niemiec, Anglii, Słowacji, Rumunii i Polski przedstawiła pantomimę, ilustrującą przypowieści ewangeliczne - wskrzeszenie Łazarza i nawrócenie Marii Magdaleny. Dobrą okazją do nawiązania więzów przyjaźni było wspólne zwiedzanie Budapesztu i wycieczki do miejsc ważnych dla węgierskiego chrześcijaństwa. Na przykład do dawnej osady rzymskiej - Esztergom, od XI wieku będącej siedzibą arcybiskupstwa. O tamtejszej katedrze, z fragmentami pierwotnej bazyliki romańsko-gotyckiej, Le Corbusier powiedział, że to najpiękniejsza budowla w tym kraju. Była także wycieczka do położonego na wysuniętym w głąb Balatonu cyplu miasteczka Tihany z XVIII-wiecznym benedyktyńskim klasztorem.
 

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama