Wizyta Benedykta XVI w Konstantynopolu

Zakończyła się pielgrzymka Papieża do Turcji. Była to najtrudniejsza i najważniejsza z dotychczasowych pięciu zagranicznych podróży apostolskich Benedykta XVI.

Po wiekach powtarzających się cyklicznie sporów, rozłamów i nieudanych prób odbudowania jedności nadszedł czas nowej nadziei na pojednanie. Jesteśmy świadkami wyraźnego ocieplenia we wzajemnych relacjach. Pragnienie jedności po obu stronach wydaje się dziś większe niż w ostatnich wiekach. Wizyta papieża w Konstantynopolu na pewno nie rozwiązała wszystkich problemów i nie usunęła niechęci tych, którzy pojednaniu są przeciwni. Była jednak kolejnym krokiem w kierunku budowania atmosfery, w której jedność wyda się czymś ta oczywistym, że podział będzie się jawił jako niezrozumiały anachronizm. Chrześcijanie przerzucili kolejne mosty…


Wizyta Benedykta XVI w Konstantynopolu   Jak dobrze, gdy bracia są razem... 29 XI 2006: Dzwony na powitanie

Bracia znów razem
Stambuł, drugi dzień wizyty Benedykta XVI w Turcji. Ze sporym opóźnieniem Benedykt XVI przybył do leżącej nad zatoką dzielnicy Fanar, gdzie znajduje się siedziba Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola. Gdy papież wysiadał z samochodu rozdzwoniły się dzwony. Podeszła do niego grupa mnichów, która powitała go z wyraźnym wzruszeniem, m.in. poprzez ucałowanie pierścienia św. Piotra. Benedykt XVI otrzymał naręcze białych kwiatów:.

Nasz komentarz

Pełne miłości powitanie
Bartłomiej I do Benedykta XVI: Ukochany bracie, witaj. Benedykt XVI do Bartłomieja I: Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem:.

Wśród braci
(...) Bartłomiej I wielką sympatią, a nawet przyjaźnią darzył Jana Pawła II. O tej przyjaźni mówił często w czasie swego ostatniego za życia Jana Pawła II pobytu w Watykanie, w listopadzie 2004 r. Jak mało kto w świecie prawosławnym doceniał wysiłki Papieża Polaka zmierzające do polepszenia relacji katolicko-prawosławnych i do wznowienia dialogu teologicznego zawieszonego w latach 90. Dostrzegał znaczenie takich gestów papieża z Polski, jak na przykład zwrócenie Patriarchatowi Ekumenicznemu przechowywanych od wieków w Watykanie relikwii świętych czczonych w Kościele Wschodnim: Grzegorza z Nazjanzu i Jana Chryzostoma - wielkich poprzedników Bartłomieja na patriarszej stolicy w Konstantynopolu. Słuchając powitalnego przemówienia odniosłam wrażenie, że tę przyjaźń Bartłomiej I przelał na następcę Jana Pawła II. Zdecydowanie nie były to tylko kurtuazyjne słowa. Benedykt XVI został przyjęty w Konstantynopolu jako szczerze oczekiwany gość:.

 

 

 

 • Wizyta Benedykta XVI w Konstantynopolu   Liturgia ku czci św. Andrzeja... 30 XI 2006: Wspólne świętowanie
 • Liturgia ku czci św. Andrzeja
  Udział w uroczystościach patronalnego święta Patriarchatu Ekumenicznego w Konstantynopolu - dnia św. Andrzeja Apostoła, był najważniejszym celem podróży Benedykta XVI do Turcji. Dlatego oczekiwano go z ogromnym zainteresowaniem.

  Deklaracja podpisana
  Zwieńczeniem dzisiejszych wspólnych liturgicznych obchodów ku czci św. Andrzeja Apostoła była wspólna Deklaracja, którą podpisali Benedykt XVI oraz Bartłomiej I.

   

   

   

 • Stary i nowy Rzym
  W tytulaturze Ekumenicznego Patriarchy Konstantynopola znajduje się także formuła głosząca, że jest on biskupem Nowego Rzymu. W tym pojęciu mieści się coś więcej, aniżeli tylko przypomnienie starożytnej historii, kiedy Konstantynopol, jako centrum Cesarstwa Wschodniego był nazywany Nowym Rzymem.

  Wizyta u Ormian i spotkanie ze zwierzchnikiem syryjczyków
  Prawie ostatnim punktem, niezwykle pracowitego trzeciego dnia papieskiej wizyty w Turcji były odwiedziny Benedykta XVI w katedrze ormiańskiej pw. Matki Bożej.


  Nasz komentarz

  Módlmy się o dobrą pogodę

  Spotkanie Benedykta XVI z Patriarcha Bartłomiejem I nie przyniosło nowych, niespodziewanych rozwiązań. Nikt się zresztą tego nie spodziewał. Było kolejnym, ważnym krokiem na drodze ku odbudowaniu jedności między chrześcijanami. Niestety, nie ostatnim. Przyjdzie ich zrobić jeszcze więcej.
 • Wizyta Benedykta XVI w Konstantynopolu   Papież wśród katolików... 1 XII 2006: Obiecujące perspektywy

  Święto małej wspólnoty

  (...) Wchodzącego Papieża przywitała młodzież okrzykami: „Benedetto”. Za moment nie mniej ciepło, skandując ich imiona przywitano patriarchę ekumenicznego Bartłomieja I i patriarchę ormiańskiego Mesroba II. Wokół ołtarza zasiedli także biskupi z Kościołów obrządków wschodnich w swych tradycyjnych, niezwykle efektownych strojach. Wspaniale śpiewający chór w błękitnych sukniach tworzyły Chaldejki, śpiewające podczas Liturgii w języku aramejskim.

  Pielgrzymka nowej nadziei
  Przez cztery dni spędzone nad Bosforem, gdzie symbolicznie i fizycznie Azja spotyka się z Europą, chrześcijaństwo z islamem, Benedykt XVI pracował na rzecz zbliżenia różnych kultur, religii i cywilizacji.

  Więcej informacji o pielgrzymce na stronie http://papiez.wiara.pl

  Zobacz też: Przed wizytą. Gospodarze, nadzieje, oczekiwania

  «« | « | 1 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

  Reklama

  Reklama

  Reklama