Wizyta Benedykta XVI w Konstantynopolu

Zakończyła się pielgrzymka Papieża do Turcji. Była to najtrudniejsza i najważniejsza z dotychczasowych pięciu zagranicznych podróży apostolskich Benedykta XVI.

Po wiekach powtarzających się cyklicznie sporów, rozłamów i nieudanych prób odbudowania jedności nadszedł czas nowej nadziei na pojednanie. Jesteśmy świadkami wyraźnego ocieplenia we wzajemnych relacjach. Pragnienie jedności po obu stronach wydaje się dziś większe niż w ostatnich wiekach. Wizyta papieża w Konstantynopolu na pewno nie rozwiązała wszystkich problemów i nie usunęła niechęci tych, którzy pojednaniu są przeciwni. Była jednak kolejnym krokiem w kierunku budowania atmosfery, w której jedność wyda się czymś ta oczywistym, że podział będzie się jawił jako niezrozumiały anachronizm. Chrześcijanie przerzucili kolejne mosty…


Jak dobrze, gdy bracia są razem...   Jak dobrze, gdy bracia są razem... 29 XI 2006: Dzwony na powitanie

Bracia znów razem
Stambuł, drugi dzień wizyty Benedykta XVI w Turcji. Ze sporym opóźnieniem Benedykt XVI przybył do leżącej nad zatoką dzielnicy Fanar, gdzie znajduje się siedziba Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola. Gdy papież wysiadał z samochodu rozdzwoniły się dzwony. Podeszła do niego grupa mnichów, która powitała go z wyraźnym wzruszeniem, m.in. poprzez ucałowanie pierścienia św. Piotra. Benedykt XVI otrzymał naręcze białych kwiatów:.

Nasz komentarz

Pełne miłości powitanie
Bartłomiej I do Benedykta XVI: Ukochany bracie, witaj. Benedykt XVI do Bartłomieja I: Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem:.

Wśród braci
(...) Bartłomiej I wielką sympatią, a nawet przyjaźnią darzył Jana Pawła II. O tej przyjaźni mówił często w czasie swego ostatniego za życia Jana Pawła II pobytu w Watykanie, w listopadzie 2004 r. Jak mało kto w świecie prawosławnym doceniał wysiłki Papieża Polaka zmierzające do polepszenia relacji katolicko-prawosławnych i do wznowienia dialogu teologicznego zawieszonego w latach 90. Dostrzegał znaczenie takich gestów papieża z Polski, jak na przykład zwrócenie Patriarchatowi Ekumenicznemu przechowywanych od wieków w Watykanie relikwii świętych czczonych w Kościele Wschodnim: Grzegorza z Nazjanzu i Jana Chryzostoma - wielkich poprzedników Bartłomieja na patriarszej stolicy w Konstantynopolu. Słuchając powitalnego przemówienia odniosłam wrażenie, że tę przyjaźń Bartłomiej I przelał na następcę Jana Pawła II. Zdecydowanie nie były to tylko kurtuazyjne słowa. Benedykt XVI został przyjęty w Konstantynopolu jako szczerze oczekiwany gość:.

 

 

 

 • Liturgia ku czci św. Andrzeja...   Liturgia ku czci św. Andrzeja... 30 XI 2006: Wspólne świętowanie
 • Liturgia ku czci św. Andrzeja
  Udział w uroczystościach patronalnego święta Patriarchatu Ekumenicznego w Konstantynopolu - dnia św. Andrzeja Apostoła, był najważniejszym celem podróży Benedykta XVI do Turcji. Dlatego oczekiwano go z ogromnym zainteresowaniem.

  Deklaracja podpisana
  Zwieńczeniem dzisiejszych wspólnych liturgicznych obchodów ku czci św. Andrzeja Apostoła była wspólna Deklaracja, którą podpisali Benedykt XVI oraz Bartłomiej I.

   

   

   

 • Stary i nowy Rzym
  W tytulaturze Ekumenicznego Patriarchy Konstantynopola znajduje się także formuła głosząca, że jest on biskupem Nowego Rzymu. W tym pojęciu mieści się coś więcej, aniżeli tylko przypomnienie starożytnej historii, kiedy Konstantynopol, jako centrum Cesarstwa Wschodniego był nazywany Nowym Rzymem.

  Wizyta u Ormian i spotkanie ze zwierzchnikiem syryjczyków
  Prawie ostatnim punktem, niezwykle pracowitego trzeciego dnia papieskiej wizyty w Turcji były odwiedziny Benedykta XVI w katedrze ormiańskiej pw. Matki Bożej.


  Nasz komentarz

  Módlmy się o dobrą pogodę

  Spotkanie Benedykta XVI z Patriarcha Bartłomiejem I nie przyniosło nowych, niespodziewanych rozwiązań. Nikt się zresztą tego nie spodziewał. Było kolejnym, ważnym krokiem na drodze ku odbudowaniu jedności między chrześcijanami. Niestety, nie ostatnim. Przyjdzie ich zrobić jeszcze więcej.
 • Papież wśród katolików...   Papież wśród katolików... 1 XII 2006: Obiecujące perspektywy

  Święto małej wspólnoty

  (...) Wchodzącego Papieża przywitała młodzież okrzykami: „Benedetto”. Za moment nie mniej ciepło, skandując ich imiona przywitano patriarchę ekumenicznego Bartłomieja I i patriarchę ormiańskiego Mesroba II. Wokół ołtarza zasiedli także biskupi z Kościołów obrządków wschodnich w swych tradycyjnych, niezwykle efektownych strojach. Wspaniale śpiewający chór w błękitnych sukniach tworzyły Chaldejki, śpiewające podczas Liturgii w języku aramejskim.

  Pielgrzymka nowej nadziei
  Przez cztery dni spędzone nad Bosforem, gdzie symbolicznie i fizycznie Azja spotyka się z Europą, chrześcijaństwo z islamem, Benedykt XVI pracował na rzecz zbliżenia różnych kultur, religii i cywilizacji.

  Więcej informacji o pielgrzymce na stronie http://papiez.wiara.pl

  Zobacz też: Przed wizytą. Gospodarze, nadzieje, oczekiwania

  «« | « | 1 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

  Pobieranie...