Razem w obliczu piękna sztuki

Wspólne lipcowe święto chrześcijan w Ustroniu – Festiwal Ekumeniczny – odbyło się w tym roku, od 11 do 26 lipca, już po raz piąty. W ramach festiwalu odbywały się koncerty, wystawy, prelekcje i spotkania z ciekawymi ludźmi.

Festiwal Ekumeniczny tradycyjnie rozpoczął się odpustem ku czci Opatrzności Bożej w parafii rzymskokatolickiej św. Klemensa, a zakończyło go uroczyste nabożeństwo z okazji rocznicy poświęcenia kościoła ewangelickiego Apostoła Jakuba Starszego.

Na początek kolejnej edycji festiwalu ustroniacy zostali zaproszeni do Muzeum Ustrońskiego na wernisaż wystawy „Motywy religijne w twórczości Stowarzyszenia »Brzimy«”. Imprezę otwarła Suma odpustowa, podczas której na fletni Pana zaprezentował się Artur Thomas, zapraszając w ten sposób na wieczorny koncert. Artysta wykonał kilka utworów ze swojej płyty Ave Maria, m.in. „Barkę”, „Stary Krzyż” czy „Ave Maria”.

Poniedziałkowym punktem programu festiwalowego było czuwanie fatimskie z procesją świateł, podczas której figurę nieśli mężczyźni z męskiej róży różańcowej.

Także w ramach festiwalu, w sali Czytelni Katolickiej, licznie zgromadzili się sympatycy rzeźby prof. Jana Hermy na wernisażu wystawy, na której wyeksponowano też prace Tomasza i Macieja – synów artysty oraz jego synowej Urszuli Górnickiej-Hermy. Do oglądania niezwykle ciekawej ekspozycji – rzeźb, medali i fotografii – zachęcał dr Marek Rembierz. W prelekcji podkreślił fenomen tej artystycznej rodziny – wzajemne uzupełnianie się mimo zaborczości charakteryzującej sztukę, a także samych artystów. Prelegent tłumaczył też sens obcowania ze sztuką. Odpowiedź była jednoznaczna – dla doznania bezinteresowności piękna. I właśnie o pięknie była głównie mowa.

Ta wystawa utwierdziła obecnych w przekonaniu, że prawdziwym skarbem Ziemi Cieszyńskiej są ludzie. Nie tylko ci, którzy z dziada pradziada wrośli w nią głęboko, ale wszyscy, którzy świadomie wybrali ją na swoją ojczyznę. Sami odkrywają, pielęgnują i tworzą jej piękno.

Kolejny punkt festiwalu to koncert w wykonaniu Chóru Kameralnego „Fermata” z Kielc, który odbył się w ustrońskim amfiteatrze. Zgromadzeni tam niezbyt licznie – z powodu deszczowej pogody – ustroniacy i goście zachwycali się pięknym wykonaniem muzyki gospel i kilkunastu pieśni negro spirituals. Szczególny jednak zachwyt wzbudziły znane pieśni z muzyką Piotra Rubika do słów Zbigniewa Książka, w tym „Niech mówią, że to miłość”, „Miłość to wierność wyborowi” czy „Psalm dla Ciebie”.

Od czwartku kolejnego tygodnia festiwal przeniósł się do kościoła ewangelickiego na tradycyjne Dni Jakubowe. Tam odbył się koncert zespołu z Czech „Flexible Formation”. Zagrała Orkiestra Dęta Diecezji Cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego; koncertował także chór z parafii ewangelicko-augsburskiej w Jastrzębiu-Zdroju-Ruptawie.

Niedzielne obchody pamiątki założenia i poświęcenia kościoła Apostoła Jakuba rozpoczęły się porankiem pieśni, zaś podczas uroczystego nabożeństwa słowem Bożym posługiwał biskup Janusz Jagucki, zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP oraz biskup Paweł Anweiler – zwierzchnik diecezji cieszyńskiej.

Z okazji tegorocznego festiwalu został wydany trzeci numer czasopisma „U stóp Krzyża”, w którym zawarte zostały dokonania ostatniego okresu, a także kazania wygłoszone podczas nabożeństw ekumenicznych w obydwu ustrońskich kościołach oraz ciekawe artykuły i plany na przyszłość związane z ekumenizmem.

Chęć udziału mieszkańców miasta i gości w przedsięwzięciu festiwalowym, a także zapał organizatorów, wiernych Kościołów obu wyznań, utwierdza w przekonaniu, że istnieje potrzeba takiego spotykania się chrześcijan – zarówno na modlitwie, jak i podczas spotkań artystycznych.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama