Modlitwy prawosławnych

Wybór codziennych modlitw tradycyjnie odmawianych przez chrześcijan prawosławnych

Modlitwy prawosławnych   Romek Koszowski/Agencja GN RANO

Inwokacja do Ducha Świętego
Królu Niebieski, Pocieszycielu,
Duchu Prawdy,
Ty, który wszędzie jesteś
i wszystko napełniasz,
Skarbnico dóbr i Dawco życia,
przyjdź i zamieszkaj w nas,
i oczyść nas od wszelkiej zmazy,
i zbaw, o Dobry, dusze nasze.

Trisagion
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami.
Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi,
i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Najświętsza Trójco, zmiłuj się nad nami,
Panie, oczyść nas z grzechów naszych,
Władco, przebacz nieprawości nasze,
Święty, nawiedź nas i uzdrów niemoce nasze, dla imienia Twego.
Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się.
Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi,
i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Ta modlitwa trynitama ma swoje korzenie w śpiewie Aniołów; prorok Izajasz (6, 3) dosłyszał go w pierwszym roku panowania króla Ozjasza (740 rok przed Chrystusem): "Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów", a siedem wieków później - apostoł Jan podczas Objawienia, jakie miał na wyspie Patmos (Ap 4, 8).
Jest ona komentowana w czasie nieszporów Pięćdziesiątnicy (do-ksastikon apostychesów).
Przyjdźcie, wierni, pokłońmy się Trójjedynemu Bogu,
Synowi w Ojcu ze Świętym Duchem.
Ojciec bowiem odwiecznie rodzi Syna
współtronującego i współistniejącego,
i Duch Święty jest w Ojcu, z Synem wysławiany:
jedna moc, jedna istota, jedno Bóstwo. Jemu kłaniając się wszyscy mówimy:
Święty Boże, wszystko przez Syna stworzyłeś przy współudziale Świętego Ducha;
Święty Mocny, przez którego poznaliśmy Ojca i Duch Święty zstąpił na świat;
Święty Nieśmiertelny, Duchu Pocieszycielu od Ojca pochodzący i w Synu spoczywający, Trójco Święta, chwała Tobie.
"Święty Boże" - te słowa kierujemy szczególnie do Ojca;
"Święty Mocny" - te słowa kierujemy szczególnie do Syna (wyrażenie "Bóg mocny" zostało zapożyczone z Izajasza 9,5, który używa go w odniesieniu do "Dziecięcia, jakie nam się narodziło", do "Syna, który został nam dany");
"Święty Nieśmiertelny" - te słowa kierujemy szczególnie do Ducha Świętego, którego Symbol Wiary nazywa Stworzycielem albo Źródłem życia.

Modlitwa Pańska
Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi,
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom,
i nie wwódź nas w pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Albowiem Twoje jest królestwo i moc, i chwała,
Ojca i Syna, i Świętego Ducha,
teraz i zawsze, i na wieki wieków,
Amen.

Modlitwa poranna
Powstawszy ze snu, upadamy przed Tobą, Dobry Boże, i anielską pieśń donośnie śpiewamy Tobie, Mocny:
Święty, Święty, Święty jesteś. Boże,
przez Bogurodzicę zmiłuj się nad nami.
Chwała Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi.
Z łoża i snu podżwignąleś mnie, Boże,
oświeć mój umysł i serce
i otwórz moje usta,
abym Ciebie wysławiał. Trójco Święta:
Święty, Święty, Święty jesteś. Boże, przez Bogurodzicę zmiłuj się nad nami. I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niespodziewanie przyjdzie Sędzia i wyjawione będą uczynki każdego, lecz z bojaźnią wołamy w nocy:
Święty, Święty, Święty jesteś, Boże, przez Bogurodzicę zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się (dwanaście razy).

Modlitwa do Najświętszej Bogurodzicy (Pozdrowienie Anielskie)
Bogurodzico, Dziewico, raduj się, łaski pełna Mario, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, albowiem zrodziłaś Zbawcę dusz naszych.

Modlitwa o trzeciej godzinie (godzina 9 rano)
Panie, któryś Najświętszego Twego Ducha
o trzeciej godzinie zesłał Apostołom Twoim,
Tego, o Dobry, nie zabieraj nam,
lecz odnów nas,
modlących się do Ciebie.
Serce czyste stwórz we mnie. Boże,
i ducha prawego odnów w mym wnętrzu.
Panie, któryś...
Nie odrzucaj mnie od oblicza Twego
i Ducha Twego Świętego nie zabieraj mi,
Panie, któryś...

 

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama