Na ekumenicznych ścieżkach

Kiedy rozumiemy, że Bóg nas kocha i że kocha każdego człowieka nawet najbardziej opuszczonego, serce otwiera się na innych, z większą uwagą dostrzegamy godność osoby ludzkiej i zastanawiamy się: jak przygotować drogi zaufania na ziemi? (brat Roger)

"Ach, Taizé, ta mała wiosna" (Jan XXIII)


Jak się szacuje, ok. 30 tysięcy osób przybędzie do Poznania na Europejskie Spotkanie Młodych, które trwać będzie od 29 grudnia 2009 do 2 stycznia 2010. Młodzi będą dzielić się swoimi doświadczeniami oraz próbowali wzrastać w swoim zaufaniu do Boga.

Taizé - Europejskie spotkanie - polski from Taizé Community on Vimeo.Spotkanie w Poznaniu - to warto wiedzieć:
30 tys. młodych w Poznaniu:.
Taizé w Poznaniu:.
Przygotowania do Spotkania Młodych:.
Warto być nad Wartą;.
Poznań nie jest daleko:.

Do pobrania:
• Pielgrzymka zaufania przez ziemię w Poznaniu - książeczka spotkania (2,42 MB)


Poszukiwanie jedności

Brat Alois, przeor Wspólnoty z Taizé, w rozmowie z ks. Dariuszem Madejczykiem, redaktorem naczelnym „Przewodnika Katolickiego”, odpowiada na pytania młodzieży z Duszpasterstwa Młodych 20/30 przy poznańskiej katedrze. Mówi o własnym powołaniu, o modlitwie i ekumenicznym życiu wspólnotowym w Taizé, o charyzmie brata Rogera, o jedności i przebaczeniu.

"Bardzo ważne jest dla nas, że żyjemy wspólnie w jednej wierze. Mamy różne pochodzenie, ale mamy tę samą wiarę. By móc żyć razem i odkrywać różne korzenie jako ubogacenie potrzeba dwóch rzeczy. Brat Roger wskazał bardzo wyraźnie tę drogę: pierwsza rzecz to fakt, że wszyscy bracia przyjmują Komunię świętą z tą samą wiarą w rzeczywistą obecność Chrystusa. Nie mogę przystąpić do katolickiej Eucharystii i mówić, że wierzę w coś innego. Tak robić nie można. Przyjmujemy Eucharystię w tej samej wierze. Druga rzecz to żyć komunią, uprzedzać komunię z Ojcem Świętym, z papieżem.":.


Brat Alois z Taizé: Polacy mają skarb, którym mogą podzielić się z Europą:.

„List z Chin”, napisany przez brata Aloisa na rok 2010

Niezależnie od wielkich różnic kulturowych, które mogą być powodem powstawania barier między kontynentami, wszyscy ludzie tworzą jedną rodzinę. Wizyta w Chinach umocniła w nas to przekonanie.
Chociaż różnimy się kulturą, wiekiem, choć różne są nasze historie, łączy nas jedna nadzieja – pragnienie życia w pełni.
Biblia często wraca do tego pragnienia. Widzi w nim znamię, jakim Bóg nas naznaczył, żeby pociągnąć nas do siebie. Czy pozwolimy, by drążyło nas to pragnienie i nie ulegniemy chęci zbyt pospiesznego zaspokojenia go? Może ono stać się w nas płomienną miłością do Tego, kto jest zawsze ponad wszystkim, co jesteśmy w stanie z Niego zrozumieć:.


Do Taizé dotarło już kilka przesłań zaadresowanych do wspólnoty braci i uczestników Spotkania:

Przesłanie papieża Benedykta XVI
Drodzy młodzi ludzie,
Ojciec Święty łączy się w modlitwie z wami, którzy na wezwanie Wspólnoty z Taizé zgromadziliście się w Poznaniu, w ojczyźnie jego wielkiego poprzednika Jana Pawła II.
Papież prosi Ducha Świętego, by pomagał wam coraz lepiej poznawać wolę Boga i pogłębiać zaufanie do Niego, abyście z odwagą mogli iść w przyszłość i podejmować liczne wyzwania:.Przesłanie Arcybiskupa Canterbury, dr Rowana Williamsona
Bracia i siostry, drodzy przyjaciele,
To dla mnie zaszczyt, że mogę przesłać wam moje modlitwy i życzenia, kiedy spotykacie się w Poznaniu na kolejnym Spotkaniu Europejskim, które jest etapem „pielgrzymki zaufania przez ziemię”.
Pobyt w Taizé w sierpniu tego roku był dla mnie darem i łaską, które zapamiętam na długo. Wspaniale było znaleźć się znowu w szczególnej atmosferze radości, gościnności i służby wzajemnej, i w towarzystwie tak wielu ludzi z całego świata:.


Przesłanie patriarchy Bartłomieja z Konstantynopola
„Nie lękajcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.” (Ewangelia wg św. Łukasza 2, 10-11)
Podczas gdy słowa anioła do pasterzy ciągle brzmią w pieśniach Kościoła, niezgłębiona tajemnica wcielenia trwa aż do naszych dni. Przypomina nam centralne przekonanie wiary chrześcijańskiej, że zbawienie człowieka dokonuje się przez jego przebóstwienie, możliwość daną człowiekowi, by dzięki łasce stawał się Bogiem. :.

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki Moon'a:.
Przesłanie Przewodniczącego KE, Manuela Barroso:.

Świadectwa - na stronie Taizé śledzić będzie można przebieg spotkania dzień po dniu, a także zapoznać się ze świadectwami młodych: http://www.taize.fr/pl_article9590.htmlBóg się rodzi dla każdego

Ponad dwa tysiące lat temu w Betlejem - niewielkim mieście, oddalonym o kilka kilometrów od Jerozolimy - spełniły się starotestamentalne proroctwa mesjańskie o Synu Bożym, który stał się człowiekiem, by na nowo pojednać ludzi z Bogiem

Dziś święta Bożego Narodzenia niemal przez wszystkich chrześcijan obchodzone są tego samego dnia. Również wierni Kościołów prawosławnych i grekokatolicy świętują Boże Narodzenie 25 grudnia, ale datę tę ustalają według zachowanego przez te Kościoły kalendarza juliańskiego, różniącego się od obowiązującego w chrześcijaństwie zachodnim o 13 dni.

I chociaż chrześcijanie różnych wyznań nie obchodzą tajemnicy Wcielenia razem, wszyscy w urodzonym w betlejemskiej stajni z Maryi Dziewicy i złożonym w żłobie Dzieciątku dostrzegają Zbawiciela świata, Pana i Boga.:.


Boże Narodzenie w Kościele ewangelicko-augsburskim:.
Jak Boże Narodzenie świętują prawosławni? :.
Boże Narodzenie - przesłanie pokoju
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama