Ekumenizm - katolicy-prawosławni

Kalendarium ważniejszych wydarzeń w relacjach katolicko-prawosławnych

1965 r. - odwołanie przez Ekumenicznego Patriarchę Konstantynopola Dimiotriosa I i papieża Pawła VI anatem, nałożonych po schizmie w 1054 r.

1962 r. - udział przedstawicieli Patriarchatu Moskiewskiego - jedynego Kościoła prawosławnego - w I sesji Soboru Watykańskiego II w charakterze obserwatorów.

1967 r.(czerwiec) - zainicjowanie przez patriarchę Konstantynopola Atenagorasa I wzajemnych odwiedzin delegacji obu Kościołów w Rzymie i Konstantynopolu z okazji uroczystości ku czci głównych patronów Kościołów katolickiego (św. św. Piotra i Pawła) i prawosławnego (św. Andrzeja).

1967 r. (grudzień) - rozpoczęcie oficjalnych rozmów teologicznych między Stolicą Apostolską a Patriarchatem Moskiewskim. Przerwano je na początku lat 80.

1971 r. - ogłoszenie wspólnego dokumentu Stolicy Apostolskiej i Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola pt. „Tomos Agapis”, będącego wyrazem „dialogu miłości siostrzanych Kościołów”.

1979 r. (listopad) - ogłoszenie przez patriarchę Konstantynopola Dimitriosa I i Papieża Jana Pawła II rozpoczęcia oficjalnego dialogu doktrynalnego między Kościołami prawosławnym i katolickim.

1980 r. - rozpoczęcie I sesji dialogu katolicko-prawosławnego.

1990 r. - zawieszenie na prośbę strony prawosławnej ustalonego wcześniej toku dialogu w związku z pojawieniem się problemów związanych z odradzaniem się Kościoła grekokatolickiego na terenach dawnego Związku Radzieckiego oraz oskarżaniem katolików przez rosyjską Cerkiew o prozelityzm.

1991 r. - wznowienie, prowadzonych dwa razy w roku, rozmów między przedstawicielami Watykanu a Patriarchatu Moskiewskiego.

1993 r. - przyjęcie przez Komisję Mieszaną katolicko-prawosławną w Balamand (Liban) wspólnego dokumentu, w którym odrzucono uniatyzm jako metodę poszukiwania jedności.

1994 r. - przerwanie dialogu katolicko-prawosławnego z powodu niekończących się problemów związanych z uniatyzmem i oskarżaniem katolików o uprawianie prozelityzmu na tzw. kanonicznych terenach Cerkwi rosyjskiej.

1997 r. (maj) - udział delegacji Patriarchatu Konstantynopolitańskiego w nabożeństwie ekumenicznym odprawionym podczas 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu.

1997 r. (czerwiec-lipiec) - odwołanie przez Bartłomieja I udziału w Międzynarodowym Zgromadzeniu Ekumenicznym w Grazu i udziału delegacji Patriarchatu Konstantynopola w uroczystościach ku czci świętych Apostołów Piotra i Pawła w Rzymie.

7-9 maja 1999 r. - podróż apostolska Jana Pawła II do Rumunii - pierwszego kraju, w którym dominuje prawosławie, podczas której prawosławny patriarcha Teoktyst i Ojciec Święty podpisali wspólną deklarację.

2000 r. (lipiec) - wznowienie po siedmioletniej przerwie prac wspólnej komisji katolocko-prawosławnej do dialogu teologicznego. Spotkanie odbyło się w Baltimore, ale nie przyniosło konkretnych efektów.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |