Mój pokój wam daję (J 14,27)

© Materiały opracowane przez Radę Episkopatu ds. Ekumenizmu oraz Polską Radę Ekumeniczną

DZIEŃ SZÓSTY - piątek 23 stycznia 2004 roku

Temat dnia: Nie lękaj się.

CZYTANIE I: Iz 43,1-7

Czytanie z Księgi Proroka Izajasza

Lecz teraz - tak mówi Pan - który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem - moim jesteś! Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, Ja, Święty Izraelski, twoim wybawicielem; daję Egipt na okup za ciebie, Etiopię i Sabę zamiast ciebie. Dlatego że jesteś w moich oczach drogi, cenny i Ja cię miłuję, więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie. Nie bój się, bo Ja jestem z tobą. Ze Wschodu przywiodę twoje potomstwo i z Zachodu zgromadzę cię. Do Północy powiem: Wydaj! A do Południa: Nie zatrzymuj! Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi! Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY: Ps 23,1-6

Refren: Pan mym Pasterzem, nie brak mi niczego.

PAN jest moim pasterzem *
i nie brak mi niczego.
Pozwala mi spocząć *
wśród zielonych pastwisk.

Refren: Pan mym Pasterzem, nie brak mi niczego.

Prowadzi mnie do wód spokojnych, *
pokrzepia moją duszę.
Prowadzi mnie prawymi ścieżkami *
przez wzgląd na swoje Imię.

Refren: Pan mym Pasterzem, nie brak mi niczego.

Lecz choćbym nawet szedł mroczną doliną, *
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Twoja laska i kij pasterski *
. . .
są mI pocleszemem.

Refren: Pan mym Pasterzem, nie brak mi niczego.

Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów,
olejkiem moją głowę namaszczasz, *
mój kielich aż się przelewa.

Refren: Pan mym Pasterzem, nie brak mi niczego.
Tak dobroć i łaska za mną podążą *
przez wszystkie dni mojego życia.
I na długie dni zamieszkam *
w domu PANA.

Refren: Pan mym Pasterzem, nie brak mi niczego.

CZYTANIE II: 1 J 4,16-21

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

My poznaliśmy miłość, którą Bóg ma do nas i jej zawierzyliśmy.
Bóg jest miłością: kto pozostaje w miłości, pozostaje w Bogu, a Bóg
w nim. W ten sposób miłość osiąga w nas doskonałość, tak że mamy ufność na dzień sądu, bo w świecie jesteśmy podobni do Niego. W miłości nie ma lęku, ponieważ doskonała miłość usuwa lęk, gdyż lęk zakłada karę. Ten zaś, kto się lęka, nie jest doskonały w miłości. My miłujemy, bo On pierwszy nas umiłował. Jeżeli ktoś mówi, że miłuje Boga, a swojego brata nienawidzi, jest kłamcą. Ten przecież, kto nie miłuje swojego brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. I to bowiem przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swojego brata.

Oto Słowo Boże.

Alleluja, alleluja, alleluja.
Pokładam nadzieję- w Panu,
ufam Jego Słowu.

Alleluja, alleluja, alleluja.

Dalszy ciąg nabożeństwa na następnej stronie
«« | « | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |