Dokumenty przyjęte w dialogu katolicko-prawosławnym  1. Misterium Kościoła i Eucharystii w świetle tajemnicy Trójcy Świętej – Monachium (30 VI-6 VII 1982 r.)
  2. Wiara, sakramenty i jedność Kościoła – Bari (29 V-7 VI 1986 r., 9-16 VI 1987 r.)
  3. Sakrament kapłaństwa w sakramentalnej strukturze Kościoła (ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia sukcesji apostolskiej dla uświęcenia i jedności Ludu Bożego) – Uusi Valamo (19-27 czerwca 1988 r.)
  4. Dokument o uniatyzmie i prozelityzmie – Freising (6-15 VI 1990 r.)
  5. Uniatyzm, metoda unijna przeszłości, a obecne poszukiwanie pełnej wspólnoty – Balamand (17-24 VI 1993 r.)


grudzień 2005

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama