Gruzja: Kościół prawosławny "wstrzymuje się od komentarzy"

W sprawie autokefalii ukraińskiej, Gruziński Kościół Prawosławny, analogicznie jak większość prawosławnych Kościołów Lokalnych, przyjął pozycję wyczekującą.

Na początku października Andrij Parubij, spiker ukraińskiej Rady Najwyższej przebywał w Tbilisi, gdzie uczestniczył w inauguracji Grupy Międzyparlamentarnej Ukrainy, Gruzji i Mołdawii i został przyjęty przez Eliasza II, katolikosa-patriarchę Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego. Ukraiński polityk zwrócił się z prośbą do gruzińskiego patriarchy, aby ten poparł inicjatywę patriarchy ekumenicznego Bartłomieja dotyczącą nadania Tomosu o autokefalii zjednoczonemu Ukraińskiemu Kościołowi Prawosławnemu.

Odpowiedź katolikosa Eliasza II została zacytowana na stronie ukraińskiego parlamentu. Patriarcha Gruzji zapewnił Ukraińców, że Kościół Gruziński codziennie modli się gorąco za pokój i jedność w braterskiej Ukrainie, dodając „Liczymy na to, że ten bardzo skomplikowany problem Ukrainy zostanie rozwiązany pozytywnie. Gruziński Kościół Prawosławny również przeszedł bardzo trudną drogę otrzymania autokefalii”.

Na konferencji prasowej odbytej po zakończeniu spotkania, Andrej Parubij razem z członkiem synodu Kościoła Gruzińskiego, metropolitą Gerasimem (Szaraszenidze), zapewnili o życzliwym stanowisku patriarchy Gruzji do ukraińskiej autokefalii.

9 października Patriarchat Gruziński sprecyzował swoją pozycję. W oficjalnej informacji umieszczonej na jego stronie, jest mowa, że spiker ukraińskiego parlamentu w trakcie spotkania z katolikosem Eliaszem II, poinformował go o pragnieniach Ukrainy, aby Kościół Gruziński uznał przyszłą autokefalię Kościoła Ukraińskiego, na co patriarcha odpowiedział, że wiadomość o jej nadaniu będzie dla niego przyjemną nowiną, ale tym niemniej zdaje sobie on sprawę z całej złożoności tej kwestii. Stanowisko Kościoła Gruzińskiego jest niezmienne: - Dopóki Konstantynopol i Patriarchat Moskiewski nie przedstawią swoich ostatecznych stanowisk przyjętych na podstawie kanonicznych norm, Patriarchat Gruziński wstrzymuje się od komentarzy.

Sekretarz katolikosa-patriarchy Gruzji, Mikael Botkoweli, napisał następujące na stronie telekanału Patriarchatu Gruzińskiego na facebooku: "Wysłuchaliśmy decyzji Patriarchatu Ekumenicznego dotyczącej Kościoła w Ukrainie. Musimy jeszcze dokładnie zanalizować argumenty Patriarchatu Moskiewskiego i całość argumentacji Patriarchatu Konstantynopolitańskiego. Na razie powstrzymujemy się od własnych komentarzy”

23 października arcybiskup Paul Richard Gallagher sekretarz ds. kontaktów z państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy apostolskiej, złożył wizytę katolikosowi Eliaszowi II. W komunikacie ze spotkania obaj hierarchowie wyrazili zmartwienie z powodu „skomplikowanych relacji Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i Patriarchatu Ekumenicznego z powodu Ukrainy, w sytuacji, kiedy świat cierpi na niedostatek wiary”. Na temat ukraińskiej autokefalii oficjalnie obaj hierarchowie jednak nie wypowiedzieli się.

«« | « | 1 | » | »»