Dobra polityka służy pokojowi

Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju (1 stycznia 2019).

PRZYPISY:

[1] Por. Łk 2,14: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.
[2] Por. Le Porche du mystère de la deuxième vertu, Paris 1986.
[3] List apost. Octogesima adveniens (14 maja 1971), 46.
[4] Enc. Caritas in veritate (29 czerwca 2009), 7.
[5] Por. Przemówienie na wystawie-kongresie „Civitas” w Padwie: „30giorni”, n. 5/2002.
[6] BENEDYKT XVI, Przemówienie do władz Beninu, Kotonu, 19 września 2011; w: L’Osservatore Romano, ed. pl. n. 1 (339)/2012, s. 13.
[7] Enc. Pacem in terris (11 kwietnia 1963), 24.

 

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»