Patriarchat Moskiewski szuka stałego dochodu

Rosyjski Kościół Prawosławny (RKP) potrzebuje stałych i stabilnych źródeł dochodów, niezależnie od ofiar wiernych i handlu dewocjonaliami. O sprawach tych mówił w programie „Kościół i świat” telewizji „Rosja 24” przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego (OWCS) metropolita wołokołamski Hilarion.

Podkreślił on, że „Kościół winien mieć własne stabilne źródło dochodu, gdyż nie mogą być nim same tylko ofiary wiernych”. Dodał, że Kościół nie może się utrzymywać wyłącznie ze sprzedaży świec, ikon czy np. literatury religijnej. Za „nienormalną” uznał on sytuację, gdy dużą część swego czasu biskupi przeznaczają na szukanie sponsorów.

Metropolita przypomniał, że RKP musi płacić miliony rubli za prąd i remonty. Brak stałych dochodów wynika, jego zdaniem, ze „znacjonalizowania i rozgrabienia” w swoim czasie całego majątku kościelnego. W krajach zachodnich sumy ofiar w pewnym stopniu pokrywają się z sumami wydatków, „my natomiast nie mamy, niestety, do tej pory takich mechanizmów i nadal istnieją u nas niskie zarobki i bardzo wysokie wydatki” – oświadczył przewodniczący Wydziału.

Z czysto gospodarczego punktu widzenia RKP skupia kilkadziesiąt tysięcy samodzielnych lub półsamodzielnych podmiotów. Według danych oficjalnych w Kościele istnieje co najmniej 19 tys. parafii, z których każda ma osobowość prawną, ok. 500 klasztorów, ponad 130 zarządów eparchialnych (odpowiedników kurii biskupich w Kościele katolickim) oraz nieznana bliżej liczba struktur komercyjnych, działających przy świątyniach lub kontrolowanych przez poszczególnych księży. Łączny roczny dochód tych struktur kościelnych, wraz z pieniędzmi zarabianymi przez RKP i ofiarami sponsorów, wynosi ok. 500 mln dolarów.

W środę 16 czerwca rząd zgłosił do Dumy Państwowej Rosji projekt ustawy „O przekazaniu organizacjom religijnym majątku o przeznaczeniu religijnym, będącego własnością państwową lub samorządową”. Dokument ten stwarza podstawy prawne dla dokonującego się już obecnie procesu, który jednak regulują akty prawne niższej rangi lub ustawodawstwo regionalne. Chodzi o przekazanie różnym wyznaniom świątyń i nieruchomości, należących do państwa.

Rząd uściśla przy tym, że przepisy te nie obejmują przekazania majątku o charakterze religijnym, zaliczanych do przedmiotów i zbiorów muzealnych i pozostających w Muzealnych Zasobach Rosji oraz dokumentów, należących do zasobów archiwalnych bądź bibliotecznych.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama