235 tys. zł dla Grabarki

Ok. 235 tys. zł udało się zebrać w kończącym się, pierwszym etapie akcji społecznej "Moja złotówka na Grabarkę". Jej celem jest zbiórka funduszy na niezbędne inwestycje w najważniejszym w kraju prawosławnym sanktuarium na Świętej Górze Grabarce (Podlaskie).

Zapoczątkowana ponad pół roku temu akcja ma związek z przygotowaniami do obchodów jubileuszu 300-lecia pierwszego cudu w tym miejscu. Okolicznościowe obchody będą miały miejsce 18-19 sierpnia, w czasie dorocznego Święta Przemienienia Pańskiego, najważniejszego na Św. Górze Grabarce.

Jak poinformował PAP w środę koordynator akcji Dariusz Żdanuk, pierwszą fazą projektu było dokończenie budowy Domu Pielgrzyma. Obiekt jest już praktycznie gotowy do przyjmowania gości. Trwają tam ostatnie prace, trzeba jeszcze wykończyć kilka pomieszczeń w podpiwniczeniu i dokupić część mebli. Udało się wykończyć piękną polichromią pomieszczenie jadalne - refektarz.

Dom Pielgrzyma poświęci 19 sierpnia patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej I, który będzie gościem uroczystości.

W drugim etapie akcja "Moja złotówka na Grabarkę" ma pomóc zebrać pieniądze na kompleksowy remont cerkwi pw. Radość Wszystkich Strapionych, która znajduje się w sanktuarium. W kolejnych dwóch, zaplanowano remont budynków monasterskich: młodzieżowego domu pielgrzyma oraz budynku, w którym mieszkają siostry zakonne.

Grabarka ma takie znaczenie dla prawosławnych w Polsce, jak Częstochowa dla katolików. Z tym miejscem wiąże się kult ikony Spasa Izbawnika (w jęz. starosłowiańskim - Chrystusa Zbawiciela), którą w XIII wieku przenieśli w okolicę dzisiejszej Świętej Góry mnisi z Mielnika, by uchronić przed niebezpieczeństwem w czasie najazdów tatarskich. W czasie wojennej zawieruchy ikona zaginęła.

Tradycja pielgrzymowania w to miejsce sięga 1710 roku. Wówczas jeden z okolicznych mieszkańców doznał objawienia, że wszyscy, którzy tam dotrą i pomodlą się, zostaną uratowani od epidemii cholery. Kiedy cudowne uzdrowienia miały miejsce, zbudowano tam kaplicę, a potem cerkiew. To właśnie rocznica tego cudu będzie świętowana w sierpniu.

Najliczniejsze pielgrzymki zaczęły przybywać na Grabarkę po II wojnie światowej, gdy główne sanktuaria prawosławne (Poczajew, Żyrowice) znalazły się w granicach ZSRR. Sierpniowe uroczystości rokrocznie gromadzą w tym miejscu po kilkadziesiąt tysięcy osób.

W założonym na Grabarce w 1947 roku klasztorze Świętych Marty i Marii jest obecnie kilkanaście sióstr zakonnych. Opiekują się sanktuarium, prowadzą też inwestycje.

«« | « | 1 | » | »»