Ekumeniczne spotkanie biskupów

Pod hasłem „Wola Boża w życiu chrześcijan” rozpoczęło się dziś w ośrodku Mariapoli w Castel Gandolfo pod Rzymem 29. ekumeniczne spotkanie biskupów – przyjaciół ruchu „Focolari”.

W spotkaniu uczestniczy ponad 30 hierarchów reprezentujących 17 krajów świata. Obok biskupów katolickich są wśród nich przedstawiciele Kościoła prawosławnego, przedchalcedońskich Kościołów wschodnich, Wspólnoty Anglikańskiej oraz Kościołów protestanckich. W najbliższą niedzielę, 12 września po modlitwie „Anioł Pański” zostaną oni przyjęci na audiencji przez Ojca Świętego.

Odnosząc się do tematu spotkania emerytowany arcybiskup Pragi, kard. Miloslav Vlk podkreślił trudności na jakie napotyka współczesny człowiek w przyjęciu woli Bożej. Jego zdaniem odpowiedzią na kryzys współczesnej cywilizacji może być jedynie świadectwo, iż Bóg jest bliski każdemu człowiekowi. Wymaga ono jedności Kościołów, której już w jakimś stopniu możemy doświadczać.

Podobnego zdania jest reprezentujący niemiecki Kościół ewangelicko-luterański bp Christian Krause. Uważa on, że pomimo kryzysu dotykającego różnych poziomów instytucji europejskich, nie można mówić dziś o „zimie ekumenicznej”, między innymi dlatego, że mamy wiele inicjatyw świadczących o żywym pragnieniu jedności. Są w nie zaangażowani zwłaszcza ludzie świeccy.

Swoją opinię na temat aktualnego stanu ekumenizmu ma też w Castel Gandolfo przedstawić emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, kard. Walter Kasper. Spotkanie biskupów-przyjaciół ruchu „Focolari” zakończy się 13 września.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama