Światowa Rada Kościołów upamiętnia bp. Yambasu

John K. Yambasu, biskup rezydent Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego w Sierra Leone i przewodniczący Rady Kościołów w Sierra Leone, zginął w wypadku drogowym 16 sierpnia. Miał żonę i pięcioro dzieci. Odegrał kluczową rolę w kościele Zjednoczonych Metodystów, aktywnie angażował się w dzieło ekumeniczne.

Yambasu był również przewodniczącym Africa College of Bishop of the United Methodist Church i nowowybranym rektorem Africa University.

Światowa Rada Kościołów zwraca uwagę, że Yambasu zostanie zapamiętany za swoje zaangażowanie w edukację chrześcijańską i duszpasterstwo młodzieży, a także działania na rzecz pokoju i pojednania, w które się angażował po wojnie domowej w swoim kraju.

Prof. dr Ioan Sauca, tymczasowy sekretarz generalny WCC, we wspomnieniu tragicznie zmarłego metodystycznego biskupa podkreślił, że Yambasu był oddany służbie swojemu narodowi i tym którzy służą ludziom.

„Był pionierem misjonarzem, doskonale świadomym potrzeb tego wieku. Chrześcijanin, duchowny, wychowawca, misjonarz, afrykański przywódca i człowiek pojednania: John Yambasu był tym wszystkim i więcej. Niech Bóg objął go miłością w królestwie niebieskim, któremu tak dobrze służył ” - powiedział Sauca.

Z kolei Rosemarie Wenner, sekretarz Światowej Rady Metodystów w Genewie, wskazała na wrażliwość biskupa Yambasu wobec osób bezbronnych. „Biskup John K. Yambasu był animatorem pokoju w światowym Zjednoczonym Kościele Metodystów, w swoim rodzinnym kraju Sierra Leone oraz w ruchu ekumenicznym i międzyreligijnym. Miał serce do ludzi, zwłaszcza do słabszych. Był wizjonerem, strategiem wprowadzającym zmiany. Jego praca na rzecz sprawiedliwości i pokoju przyniesie owoce ” - wyraziła.

Metodystyczny biskup Arnold Temple z Sierra Leone, przewodniczący Ecumenical Water Network, przypomniał z kolei pracę Yambasu zarówno na poziomie społecznym, jak i globalnym. „Biskup dr John K. Yambasu skutecznie służył swojemu Kościołowi, ruchowi ekumenicznemu i swojej wspólnocie, a także na poziomie globalnym”.

Od czasu zakończenia wojny domowej w 2002 r., Kościoły, protestanckie, choć stanowią mniejszość, odegrały ważną rolę w procesie pokoju i pojednania - przypomina Światowa Rada Kościołów.

Zjednoczeni Metodyści, którzy stanowią największą grupa protestancką w kraju oraz anglikanie są częścią Światowej Rady Kościołów poprzez Zjednoczony Kościół Metodystyczny i Anglikańską Prowincję Afryki Zachodniej.  Z kolei zielonoświątkowcy stanowią około 10 procent całkowitej liczby chrześcijan w Sierra Leone. Istnieje również wspólnota ewangelicka związana ze Światowym Aliansem Ewangelicznym (WEA).

Początki kościoła metodystycznego w Sierra Leone związane są misjami weslejanów (Kościół Wesleyański) rozpoczętymi w 1792 r. Kościół był częścią Konferencji Brytyjskiej i uzyskał autonomię w 1967 roku, choć zobowiązał się kontynuować współpracę z Kościołem w Wielkiej Brytanii.

Lokalna liturgia rozwinęła się w ciągu ostatnich trzydziestu lat wśród wiernych społeczności mende.

Kościół prowadzi wiele szkół podstawowych i kilkanaście szkół średnich. Angażuje się również w program alfabetyzacji dorosłych, problemy bezrobocia, migracji do obszarów miejskich, problemy społeczności ze slumsów. Metodyści z Sierra Leone prowadzą programy dotyczące HIV / AIDS w trzech regionach - Freetown, South i East.

Kościół utrzymuje Szpital Metodystów Nixon Memorial przy wsparciu finansowym Kościoła Metodystów w Wielkiej Brytanii. Szpital ten prowadzi program szkolenia pielęgniarek we współpracy ze szpitalem rzymskokatolickim. Powstają również centra dla wzmocnienia pozycji młodzieży i promocji walki z HIV / AIDS, istnieje Centrum Rozbudowy Rolnictwa Tikonko, które uczy rolników nowych umiejętności. Kościół prowadzi również projekty na południu i wschodzie, pomagając w opracowaniu odpowiednich programów bezpieczeństwa żywnościowego dla lokalnej społeczności.

Metodystyczny Kościół Sierra Leone utrzymuje stosunki z kilkoma kościołami metodystów w Afryce Zachodniej: Gambii, Ghanie, Beninie, Togo, Nigerii i Wybrzeżu Kości Słoniowej. Konferencja kościołów spotyka się co dwa lata.

World Council of Churches Sierra Leone: 10 years after...

 

 

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama