Trwajcie w mojej miłości - modlitwa wiernych

Propozycje modlitwy powszechnej na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowane przez Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polską Radę Ekumeniczną.

(opracowanie: Kościoły ewangelickie)
 
P –     Jako siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, zgromadzeni w świadomości Bożej obecności, przynosząc owoc swej wiary, nadziei i miłości, pragniemy w modlitwie prosić Najwyższego o rozwój ducha ekumenicznej wspólnoty, która może stać się pociechą i inspiracją  dla wielu. Wołajmy do wszystkomogącego Boga w Trójcy Jedynego:
 
L –     Wszechmogący Boże i Ojcze, w tym trudnym dla nas czasie pandemii zapraszasz nas do składania świadectwa pokoju, wzajemnego szacunku i miłości w duchu Twego Syna Jezusa Chrystusie. Przyjmij nasze wspólne prośby o żywą nadzieję, wiarę i miłość wszędzie tam, gdzie ich nie dostaje. Ciebie prosimy.
W – Wysłuchaj nas, Panie.
 
L –     Panie Jezu Chryste, który codziennie powołujesz nas do swej służby na rzecz Twojej Dobrej Nowiny, wzmacniaj nasze ekumeniczne świadectwo w różnych wymiarch naszego życia.  Dopomóż, abyśmy stawali się coraz bardziej wiarygodnymi sługami Twojej Ewangelii. Ciebie prosimy.
W – Wysłuchaj nas, Panie.
 
L –     Synu Boga Żywego, który powołałeś uczniów, uznałeś ich za swych przyjaciół i rozesłałeś aż po krańce ziemi, w czasie społecznych niepokojów ucz nas modlić się i współpracować, aby świat dostrzegł, że nas miłujesz i że więcej nas łączy, niż dzieli. Ciebie prosimy.
W – Wysłuchaj nas, Panie.
 
L –     Wiekuisty Boże, a nasz  Panie, dziękujemy Ci za to, że swoim Słowem przenikasz i oczyszczasz nasze życie, że inspirujesz do solidarnego działania w obliczu wyzwań współczesności – daj nam mądrość i miłość do owocnego wspierania tego, co dobre i właściwe z perspektywy Twego Królestwa. Ciebie prosimy.
W – Wysłuchaj nas, Panie.
 
L –     Ty nas wzywasz, Jezu Panie, abyśmy pośród społecznych turbulencji i skrajnych zachowań nie zapierali się Ewangelii pokoju i pojednania, ale okazywali  duchową dojrzałość, niosąc  pokój, szacunek i dobre słowo każdej poszukującej osobie.  Ciebie prosimy.
W – Wysłuchaj nas, Panie.
 
L –     Boże Wiekuisty, dawco wszelkiej dobroci, dopomóż nam okazywać solidarność i gościnność wszystkim potrzebującym bez względu na rasę, religię i poglądy. Ciebie prosimy.
W – Wysłuchaj nas, Panie.
 
L –     Boże Trójjedyny, który nas wybrałeś, abyśmy „dorastali do pełni Chrystusowej“, przemieniaj nas i kształtuj swym słowem, abyśmy w modlitwie i działaniu dawali wyraz jedności i solidarności z całym stworzeniem. Ciebie prosimy.
W – Wysłuchaj nas, Panie.
 
L –     Wszechobecny Boże, który zawsze i wszędzie jesteś obecny w życiu swego stworzenia, prosimy Cię pokornie, obdarz nas pokojem, rozwagą i odwagą do działania w tym rozdygotanym świecie na rzecz krzewieniu „wiary czynnej w miłości“. Ciebie prosimy.
W – Wysłuchaj nas, Panie.
 
P –     Niebiański Ojcze, który jesteś dobrym Winogrodnikiem, przyjmij nasze modlitwy i pobłogosław obficie swym Świętym Duchem, abyśmy mogli każdego dnia na nowo przynosić owoc miłości, radości i pokoju. Tobie w Trójcy Jedynemu niech będzie cześć i chwała teraz i po wieki wieków. Amen. 
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama