Trwajcie w mojej miłości - modlitwa wiernych

Propozycje modlitwy powszechnej na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowane przez Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polską Radę Ekumeniczną.

(opracowanie: Kościół prawosławny)
 
L –     Boże łaskawy, który proroka Jonasza wezwałeś, by był głosem zbawienia mieszkańcom Niniwy, zawróć nas ze ścieżki ucieczki przed tymi, których trudno nam kochać. Naucz nas, że skoro Ty ich miłujesz, to i my winniśmy dążyć, by im wybaczać i kochać. Ciebie prosimy....
W –  Wysłuchaj nas, Panie. 
 
L –     Boże sprawiedliwy, który miłością osądziłeś Jawnogrzesznicę, przypominaj nam, że bezgrzeszny pierwszy rzuca kamień, a grzeszny winien bić się w pierś i kochać grzeszników podobnych do siebie. Wyjmij kamień z naszej ręki, byśmy mogli podać ją innym – cierpiącym i grzesznym.  Ciebie prosimy ....
W –  Wysłuchaj nas, Panie. 
 
L –     Boże miłosierny, który za wzór do naśladowania dałeś nam Samarytanina, przebacz nam, że w swej egoistycznej prawowierności dzielimy ludzi na „swoich”, którym umiemy pomagać, i na „obcych”, obok których obojętnie przechodzimy. Dodawaj nam sił, abyśmy przełamali zgubne stereotypy i pokochali każde Twoje dziecko, widząc w nim naszego brata i siostrę. Ciebie prosimy...
W –  Wysłuchaj nas, Panie. 
 
L –     Boski Ojcze, który z miłości do człowieka posłałeś w świat Umiłowanego Syna, by każdy, kto wierzy w Niego, nie umarł, ale miał życie wieczne, poślij i nas w świat, byśmy miłością budzili do życia tych, którzy dźwigając brzemiona bólu, nieszczęścia czy odrzucenia, myślą już tylko o śmierci. Ciebie prosimy...
W –  Wysłuchaj nas, Panie. 
 
L –     Boski Synu, który wzywasz nas, byśmy byli miłosierni jak Ojciec nasz w niebie, spraw, byśmy usłyszeli to wołanie i czynem na nie odpowiedzieli, tak by poznano, że jesteśmy Twoimi uczniami, bo wzajemnie się miłujemy. Ciebie prosimy ...
W –  Wysłuchaj nas, Panie. 
 
L –     Boski Duchu św., przed wiekami unosiłeś się nad wodami, czyniąc je sposobnymi do zrodzenia życia, a w dniu Pięćdziesiątnicy spocząłeś na apostołach, dając im moc uświęcania życia, przybądź i do nas byśmy dzięki miłości stali się sensem życia bliźniego a on sensem naszego istnienia. Ciebie prosimy…    
W –  Wysłuchaj nas, Panie.
 
P –     „Bóg jest Miłością”. Oto Twoje imię. Oto Twoja moc. Oto Ty.  Oto cel naszej drogi. Oto sens naszego istnienia. Oto człowiek. Miłość nie zamyka się w sobie – tak jak Bóg. Miłość chce dawać, a nie brać – tak jak Bóg. Miłości pragnie Bóg – tak jak człowiek. 
Trwajmy w miłości Boga, Ojca i Syna i św. Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
W –  Amen. 
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama