Trwajcie w mojej miłości - modlitwa wiernych

Propozycje modlitwy powszechnej na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowane przez Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polską Radę Ekumeniczną.

(opracowanie: Kościół polskokatolicki)
 
P –     Do Chrystusa, który powiedział „Gdzie bowiem dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20),  w duchu braterskiej  wspólnoty modlitwy zanieśmy nasze prośby.
 
L –     Panie Jezu, który rzekłeś „kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi obfity owoc” (J 15,5),  daj nam siłę , abyśmy jako chrześcijanie szukali zawsze  tego, co nas łączy i w takiej  braterskiej wspólnocie dawali świadectwo wiary i miłości. Ciebie prosimy …
W –  Wysłuchaj nas, Panie. 
 
L –     Odkupicielu, który prosiłeś  Ojca „aby wszyscy byli jedno” (J 17,21), daj nam łaskę  wzajemnego zrozumienia, byśmy dążąc do  prawdziwego chrześcijańskiego pojednania, ukazali światu  dobry owoc wspólnoty z Tobą Panie. Ciebie prosimy….
W –  Wysłuchaj nas, Panie. 
 
L –     Chryste, który pokazujesz nam w milczeniu i modlitwie źródło Bożej łaski, naucz nas wspólnego trwania w modlitwie, byśmy pojęli, że chrześcijańska wspólnota jest zawsze owocem Twojej łaski. Ciebie prosimy …
W –  Wysłuchaj nas, Panie. 
 
L –     Synu Boży, który znasz serca ludzkie targane tak wieloma pragnieniami i niepokojami, spraw abyśmy trwając w Tobie, jak gałązki w winnym krzewie (por. J 15,4), przynieśli owoc Bożego pokoju i wzajemnej miłości. Ciebie prosimy …
W –  Wysłuchaj nas, Panie. 
 
L –     Zbawicielu,  który wzywasz „abyście się wzajemnie miłowali” (J 15,12), prosimy o łaskę chrześcijańskiej solidarność w  dawaniu świadectwa życia  z Tobą Panie, który jesteś przez wielu  wyszydzany i obrażany. Ciebie prosimy ….
W –  Wysłuchaj nas, Panie. 
 
L –     Wybawicielu, którego życie było przeniknięte modlitwą, przemieniaj nasze serca abyśmy nieustannie wzywając Twojego imienia, potrafili głosić naszym codziennym życiem Twoją miłość i miłosierdzie całemu światu. Ciebie prosimy …
W –  Wysłuchaj nas, Panie. 

 
P –     Panie Jezu Chryste, który uczyłeś: proście, a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a otworzą wam, prosimy Cię, daj nam poczuć Twoją Boską miłość, abyśmy miłowali Cię z całego serca, słowem i czynem i nigdy nie przestawali wielbić. Który żyjesz i królujesz…
W –     Amen.
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama