List pasterski z okazji Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan

"Wprawdzie pandemia uniemożliwia nam organizowanie bezpośrednich braterskich spotkań ekumenicznych, ale nie potrafi nam zabrać możliwości wspólnego duchowego zjednoczenia wokół Chrystusa w błaganiu o jedność między nami" - pisze bp Andrzej Czaja.

W poniedziałek 18 stycznia rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, który w tym roku został zatytułowany "Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc". Z tej okazji biskup opolski Andrzej Czaja skierował do diecezjan list pasterski.

"W dniach od 18 do 25 stycznia już od ponad stu lat w całym chrześcijańskim świecie obchodzimy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W diecezji opolskiej zwykliśmy ten czas przeżywać szczególnie uroczyście, gromadząc się z siostrami i braćmi z różnych Kościołów na wspólnym przyzywaniu Ducha Świętego, błagając o przezwyciężenie zła podziałów w Chrystusowym Kościele i w otaczającym nas świecie. (...) W obecnym roku, z wiadomego powodu, wszystko będzie wyglądało inaczej niż do tej pory. Pandemia koronawirusa zmieniła bowiem życie świata i destruktywnie wpływa też na duchowe życie chrześcijan i Kościołów. Pandemiczne ograniczenia muszą być respektowane i stosowane również w odniesieniu do wszelkich wydarzeń ekumenicznych, zarówno liturgicznych, jak i naukowych oraz kulturalnych. To wszystko utrudnia żywy kontakt między chrześcijanami i podejmowanie ekumenicznych inicjatyw" - napisał biskup opolski.

Zachęca: "Tym bardziej więc powinniśmy wziąć sobie do serca błaganie Jezusa za nami do Ojca w niebie: »Aby stanowili jedno« (J 17,21) i tym więcej módlmy się indywidualnie i razem do Boga o jedność w naszych domach. Bardzo nam bowiem brakuje jedności w Kościele, między chrześcijanami, w naszym społeczeństwie i w wielu rodzinach.

W pierwszym punkcie listu pasterskiego bp Andrzej Czaja przywołuje encyklikę "Fratelli tutti", w której papież Franciszek poświęcił "braterstwu i przyjaźni społecznej".

"Papież zachęca nas, wszystkich chrześcijan, do podejmowania dialogu na poziomie wspólnego wyznawania wiary i życia przepełnionego miłością. Oznacza to dla nas konkretne zadania: »Zbliżać się do siebie, wyrażać swoje zdanie, słuchać jeden drugiego, patrzeć na siebie, poznawać się wzajemnie, starać się zrozumieć siebie nawzajem, szukać punktów, które nas jednoczą« (FT, nr 198). W ten sposób przypomina nam, że »wytrwały i odważny dialog nie jest newsem, w przeciwieństwie do nieporozumień i konfliktów, ale dyskretnie pomaga światu żyć lepiej, zdecydowanie pełniej, niż moglibyśmy sobie to wyobrazić« (FT, nr 198)" - cytuje biskup opolski.

W drugim punkcie ordynariusz przypomina, że życie w jedności i braterstwie jest możliwe wtedy, gdy trwamy w miłości Jezusa, w bliskości z Nim. "W Jezusie jest bowiem obfite źródło życiodajnej miłości. Dlatego trwanie w Nim stwarza możliwość życia bez końca i przynoszenia owocu na życie wieczne, także dla zbawczego dobra naszych bliźnich. Co więcej, ta głęboka więź osobowa włącza nas we wspólnotę Kościoła, co jest bardzo zobowiązujące. Komunia z Chrystusem domaga się ciągłej troski o życie we wspólnocie z wszystkimi Jego wyznawcami. Podziały wśród chrześcijan, oddalanie się od siebie, a niekiedy nawet wrogość, są nie tylko gorszące dla świata, ale też niszczące Kościół, jego funkcjonowanie, życie, wiarygodność i oddziaływanie w świecie" - napisał bp Czaja.

Zbliżający się tydzień ekumeniczny określił czasem "realizacji ważnego ekumenicznego wyzwania i wielkiej szansy zbliżenia się nawzajem do siebie". Zachęca, by mimo pandemii nie zmarnować tego czasu. "Wprawdzie pandemia uniemożliwia nam ona organizowanie bezpośrednich braterskich spotkań ekumenicznych w dotychczasowym kształcie, ale nie potrafi nam zabrać możliwości wspólnego duchowego zjednoczenia wokół Chrystusa w błaganiu o jedność między nami, także o ustanie pandemii i o przezwyciężenie jej skutków" - zachęca biskup.

U końca listu zwraca się z prośbą do diecezjan i wszystkich chrześcijan mieszkających na Śląsku Opolskim: "podejmijmy wspólnie modlitwę o jedność Kościoła i w Kościele, o zgodę i braterstwo w naszym społeczeństwie, o jedność i pokój w świecie, o Boży ład w naszych sercach i rodzinach. Łączmy się duchowo ze sobą i budujmy braterskie więzi ku wzajemnemu zbudowaniu. Otwórzmy też swe serca na wyznawców innych religii, ludzi poszukujących i wszystkich ludzi dobrej woli".

List pasterski będzie odczytywany w kościołach diecezji opolskiej w niedzielę 17 stycznia br.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama