Nowy metropolita chalcedoński

W tej chwili to najpoważniejszy kandydat na ewentualnego następcę po Bartłomieju I w Konstantynopolu.

Dotychczasowy metropolita galijski (Francji) Emanuel (Adamakis) został nowym metropolitą chalcedońskim, czyli formalnie drugą osobą w hierarchii Patriarchatu Konstantynopolskiego. Decyzję w tej sprawie podjął 16 lutego Święty Synod tego Kościoła. Pochodzący z Krety 62-letni obecnie hierarcha całe swoje życie duchowne – diakona, kapłana i biskupa – spędził w Europie Zachodniej, m.in. przez 20 lat reprezentował Patriarchat w Unii Europejskiej. Jego obecny wybór może oznaczać, że będzie on głównym kandydatem na nowego patriarchę konstantynopolskiego.

Emanuel (nazwisko świeckie Adamakis) urodził się 19 grudnia 1958 w miasteczku Ajós Nikólaos na Krecie. Po ukończeniu szkoły średniej w stolicy wyspy – Iraklionie wyjechał na studia do Paryża: na wydziale humanistycznym Instytutu Katolickiego i w Instytucie św. Sergiusza z Radoneża oraz równolegle w Instytucie Kościołów Wschodnich w Ratyzbonie (Niemcy). Następnie studiował historię religii na uniwersytecie Paris IV i w Wyższym Instytucie Studiów Ekumenicznych Instytutu Katolickiego. W 1985 przyjął kolejno święcenia diakońskie i kapłańskie. Dyplom magistra (master) uzyskał w Instytucie Teologii Prawosławnej Świętego Krzyża w Bostonie.

Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych w 1987 rozpoczął posługę duszpasterską w metropolii Belgii Patriarchatu Konstantynopolskiego, był tam m.in. proboszczem i wikariuszem generalnym a w 1996 został wyświęcony na biskupa Regios, wikariusza metropolii Belgii. W latach 1994-2014 reprezentował swój Patriarchat w Unii Europejskiej w Brukseli.

20 stycznia 2003 Święty Synod Patriarchatu Konstantynopolskiego powołał go na metropolitę Galii (Francji). Uczestniczy w dialogu teologicznym między Kościołami prawosławnymi a Kościołami niechalcedońskimi oraz w rozmowach międzyreligijnych z muzułmanami i żydami. Jest członkiem Komitetu Naczelnego Konferencji Kościołów Europejskich.

Od 16 stycznia 2012 do 30 listopada 2013 kierował tymczasowo Zachodnioeuropejskim Egzarchatem Parafii Tradycji Rosyjskiej, po czym obowiązki te przejął bp Hiob.

Ale największą popularność i szacunek na świecie, zwłaszcza na Ukrainie, metropolita Emanuel zyskał jesienią 2018, gdy Konstantynopol zapowiedział udzielenie autokefalii Kościołowi prawosławnemu w tym kraju. Najpierw w październiku przyjechał jako jeden z dwóch egzarchów konstantynpolskich, przygotowujących to historyczne wydarzenie, następnie 15 grudnia 2018 w Kijowie przewodniczył obradom soboru zjednoczeniowego w soborze Mądrości Bożej (Sofijskim), na których delegaci Ukraińskich Kościołów Prawosławnych: Patriarchatu Kijowskiego i Autokefalicznego oraz kilku z Patriarchatu Moskiewskiego powołali do życia Prawosławny Kościół Ukrainy. 6 stycznia 2019 uczestniczył w nadaniu mu przez patriarchę Bartłomieja tomosu (dekretu) o jego autokefalii.

Za zasługi na tym polu ówczesny prezydent Ukrainy Petro Poroszenko odznaczył 5 stycznia 2019 w Stambule metropolitę Orderem Księcia Jarosława Mądrego IV klasy.

Oprócz ojczystego języka greckiego biegle włada językami francuskim i angielskim, zna również języki niemiecki i włoski.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama