Co to jest NET FOR GOD?

Międzynarodowa Fraternia Ekumeniczna NET FOR GOD ("Sieć dla Boga") to sieć modlitwy, formacji i ewangelizacji. Powstała z inicjatywy Wspólnoty Chemin Neuf w 2000 roku, aby budować jedność chrześcijan i pokój na świecie.

Wspólnota Chemin Neuf o Międzynarodowej Fraterni Ekumenicznej:

Czym jest Międzynarodowa Fratetnia Ekumeniczna?

Międzynarodowa Fraternia Ekumeniczna jest siecią modlitwy, formacji i ewangelizacji. Została ona stworzona przez Wspólnotę Chemin Neuf w sierpniu 2000 roku.

Jaki jest cel sieci Net For God?

Celem sieci Net For God jest praca na rzecz jedności i pokoju pomiędzy naszymi Kościołami i narodami. Czujemy się wezwani przez słowa ojca Paul’a Couturier, który napisał w 1944 roku: "Gdyby w każdy czwartkowy wieczór, na pamiątkę Wielkiego Czwartku, coraz większy tłum chrześcijan różnych wyznań tworzył jakby ogromną sieć otaczającą Ziemię, jakby ogromny niewidzialny klasztor, w którym wszyscy byliby zanurzeni w modlitwie Chrystusa o jedność, czy nie byłaby to jutrzenka jedności Chrześcijan wnosząca się nad światem?"Od sierpnia 2000 ten niewidzialny klasztor modlitwy o jedność staje się coraz bardziej widzialny!

Jak w praktyce wygląda modlitwa i praca na rzecz jedności w Net For God?

Co to jest NET FOR GOD?   Członkowie Net for God tworzą na całym świecie Międzynarodową Fraternię Ekumeniczną Aby pomóc w kształtowaniu się tej sieci modlitwy, aby móc się formować i uczyć dostrzegać dzieła Ducha Świętego w naszym świecie, w każdym miesiącu realizujemy półgodzinny film na wybrany temat. Ten sam film dla wszystkich jest tłumaczony na 22 języki, wysyłany do ponad 70 krajów i oglądany w około 500 „punktach” Net For God.

Członkowie tej sieci tworzą na całym świecie Międzynarodową Fraternię Ekumeniczną. Obecnie wokół każdego filmu gromadzi się ponad 20 000 osób, aby modlić się i pracować na rzecz pokoju i pojednania pomiędzy naszymi narodami i Kościołami.

W tłumaczeniu i nagraniu poszczególnych wersji językowych pomaga nam w każdym miesiącu od 80 do 100 osób .

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama