Tydzień Ekumeniczny w Małopolsce (Kraków)

organizowany przez Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej Duszpasterstwo Ekumeniczne Archidiecezji Krakowskiej i Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu UPJPII

Program nabożeństw ekumenicznych w Krakowie:

Niedziela – 9 I 2011, g. 16.00
w kościele św. Klemensa w Wieliczce, ul. Zamkowa 7
z udziałem przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE TYGODNIA MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Niedziela – 16 I 2011, g. 10.00
Liturgia święta i nabożeństwo z udziałem przedstawicieli innych Kościołów w cerkwi prawosławnej przy ul. Szpitalnej 24

– w kościele Sióstr Norbertanek ul. Kościuszki 88 – g. 19.00 z udziałem przedstawicieli Kościoła Prawosławnego

Poniedziałek – 17 I 2011
– w bazylice Ojców Franciszkanów ul. Franciszkańska – g. 17.15 z udziałem przedstawicieli Starokatolickiego Kościoła Mariawitów

– w kościele św. Floriana ul. Warszawska 1 c – g. 18.00 z udziałem przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego

– w kościele św. Szczepana ul. Sienkiewicza 19 – g. 18.00 z udziałem przedstawicieli Kościoła Polskokatolickiego

Wtorek 18 I 2011

17.00 w kościele ewangelickoaugsburskim św. Marcina ul. Grodzka 56

Środa 19 I 2011

17.00 w kaplicy Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego ul. Długa 3

Piątek 21 I 2011

17.00 w kościele polskokatolickim ul. Miechowity 19

Sobota 22 1 2011

17.00 Kościół Starokatolicki Mariawitów - gościnnie w kościele ewang.-augsburskim św. Marcina ul. Grodzka 56

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE TYGODNIA MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
Niedziela – 23 I 2011, g. 17.00, bazylika Ojców Dominikanów przy ul. Stolarskiej 12
Ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego i Msza święta pod przewodnictwem JE Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
Wtorek 11 I 2011, g. 18.00 - debata „Jedna wiara, jeden chrzest”, KIK, ul Sienna 5, I p.
Czwartek 20 I 2011, g. 17.00 - film dok. „Skit” i spotkanie z o. T. Grabowskim OP, KIK, ul. Sienna 5
Niedziela 23 I 2011 – po Mszy świętej na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność, w kapitularzu bazyliki Ojców Dominikanów, projekcja filmu „Jezus drogą pokoju" (Net for God), w którym Jean Vanier, założyciel Wspólnoty Arka, zaprasza do wyboru drogi wewnętrznej wolności, dzięki której możliwa jest miłość do każdego człowieka, także nieprzyjaciela.

Na film oraz skromny poczęstunek na krużgankach zapraszają Wspólnota Chemin Neuf i Międzynarodowa Fraternia Ekumeniczna.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama