Indie: biskupi wezwani do nagłaśniania przemocy wobec chrześcijan

W czasie Bożego Narodzenia doszło do siedmiu ataków na chrześcijan, zaś w całym 2021 roku dokonano 486 aktów przemocy.

„Nie możemy być biernymi widzami wobec przemocy, musimy działać nim będzie za późno”, napisali członkowie Forum dla Sprawiedliwości Religijnej i Pokoju w liście otwartym do biskupów Indii. Zaapelowano w nim o przyjęcie strategii w obliczu aktów nienawiści wobec chrześcijan.

W liście skierowanym do przewodniczącego episkopatu Indii i członka watykańskiej Rady Kardynałów, kard. Oswalda Graciasa, członkowie organizacji stwierdzili, że indyjski episkopat odpowiedział na wzrastającą przemoc wobec chrześcijan w tym kraju „całkowitym milczeniem”, które określono jako „szokujące”. Przywołując brutalną rzeczywistość z jaką muszą mierzyć się w Indiach mniejszości religijne, zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie, wezwano hierarchów do podjęcia konkretnych działań.

Jak zaznaczyli autorzy, obecna sytuacja to gwałt na konstytucji. Bez niezwłocznego podjęcia działań, Indie niedługo nieodwracalnie przestaną odpowiadać wizji kraju demokratycznego i pluralistycznego, która jest zapisana w ustawie zasadniczej. „My, katolicy, nie możemy być biernymi widzami wobec przemocy skierowanej przeciw mniejszościom, która dzieje się na naszych oczach. Musimy działać i wypełnić naszą rolę proroków zanim będzie za późno”, zaznaczono w liście. W obliczu cierpienia i strachu wielu chrześcijan, zaapelowano o „poprowadzenie katolickiej wspólnoty Indii, aby odpowiedziała na wzrastającą mowę nienawiści i przemoc przeciwko muzułmanom i chrześcijanom”.

Wezwano do wdrożenia planu pomocy chrześcijanom prześladowanym w Indiach. Propozycje działań obejmują m.in. wystosowanie pisma do premiera Narendry Modiego z prośbą o zobowiązanie władz wszystkich stanów do powstrzymania przemocy i utworzenia specjalnych rejestrów sprawców. Zaapelowano także o zdecydowane zabieranie głosu przez rzecznika episkopatu po każdym incydencie, o zapewnienie pomocy prawnej poszkodowanym oraz zadbanie o stosowne działania prewencyjne i formacyjne dla chrześcijan w całym kraju, od szczebla lokalnego po krajowy.

W czasie Bożego Narodzenia doszło do siedmiu ataków na chrześcijan, zaś w całym 2021 roku dokonano 486 aktów przemocy, w 21 z 28 stanów. Według raportu Open Doors, Indie, gdzie chrześcijanie stanowią 2,3 proc. populacji (ok. 20 mln), są na 10 miejscu pod względem największej liczby prześladowań.

«« | « | 1 | » | »»