Zmarł ks. Tomasz Bruell

Jego pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, dnia 7 marca 2011 r. o godzinie 12.00 w kościele Jezusowym w Cieszynie.

Ks. Tomasz Manfred Bruell (Brüll) urodził się 5 VII 1933 r., w Bielsku-Białej, jako syn Oswalda i Herminy z domu Cieślar (rodem z Wisły). W kościele im. Marcina Lutra w Białej został ochrzczony 14 stycznia 1934 r. Ojcem chrzestnym ks. Bruella był znany pisarz Tomasz Mann – przyjaciel ojca – dr. Oswalda Brülla (autora biografii pisarza), stąd też w dwóch imionach księdza ukryte jest imię i nazwisko wielkiego Poety: TOMASZ MANfred Bruell. W muzeum Tomasza Manna w Kilonii znajduje się 14 listów dr. Oswalda Brülla do Przyjaciela Tomasza Manna.

Ks. Tomasz Manfred Bruell tak opisywał swoje powołanie do służby w Kościele: „Z powodu żydowskiego pochodzenia (ze strony Ojca!) rodzina nasza znosiła w okresie okupacji najgorsze prześladowania ze strony hitlerowców. Babcia i ciocia zostały w Oświęcimiu zamordowane, a stryjek wraz z synami przebywał w różnych obozach koncentracyjnych. W szkole byłem na każdym kroku prześladowany. Będąc tak poniewierany zacząłem w 11. roku życia czytać Biblię. Poznałem wtedy Boga będącego miłościwym Ojcem dla wszystkich ludzi. Serce moje rozgorzało taką miłością do Niego, że postanowiłem całe swe życie w służbie w Winnicy Pańskiej poświęcić. Temu zamiarowi pozostałem z łaską Bożą wierny”.

Po ukończeniu studiów teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Chylicach pod Warszawą (wcześniej wydział Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego), został ordynowany przez ks. biskupa Karola Kotulę w Bielsku-Białej 24 VI 1959 r. Zaraz po ordynacji został wikariuszem w bielskiej parafii, opiekował się filiałem w Czechowicach-Dziedzicach. Następnie pracował jako wikariusz w parafiach w Szczecinie, ponownie w Bielsku, Skoczowie oraz w parafiach mazurskich: Rańsku, Targowie, Olecku, Biskupcu Reszelskim, Dźwierzutach, Jezioranach, Bisztynku, Reszlu i Nawiadach. W 1960 r. został Duszpasterzem Ewangelizacyjno-Misyjnym na terenie Diecezji Cieszyńskiej i Katowickiej, a później całego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w PRL.

Na tym rozległym terenie ks. T. Bruell prowadził liczne spotkania ewangelizacyjne, godziny biblijne czy spotkania dla konwertytów. Wraz z grupą pracowników „Błękitnego Krzyża” działał też wśród osób uzależnionych od alkoholu, organizując i prowadząc dla nich Dni Upamiętnienia oraz reprezentując nasz Kościół na konferencjach w Niemczech i Szwajcarii (po raz pierwszy był na szkoleniowej konferencji w Szwajcarii razem z ks. Janem Grossem i Wiesławem Radwańskim z Cieszyna).

W 1986 roku przeszedł na rentę chorobową, choć nadal czynnie udzielał się służąc na terenie parafii cieszyńskiej. Ostatnie lata życia naznaczone były postępującą chorobą, niemożnością samodzielnego poruszania się i licznymi pobytami w szpitalu. Ks. Tomasz Bruell spędził je początkowo w Ewangelickim Domu Opieki w Dzięgielowie (3 lata). Jednak ze względu na stale pogarszający się stan zdrowia, ks. Tomasz Bruell przez ostatnie 3 lata (2008-2011) przebywał w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MEDICA w Cieszynie przy ul. Adama Mickiewicza, gdzie też umarł dnia 1 marca 2011 r. o godzinie 18.55. W dniu śmierci odwiedzili go: Ks. Biskup Jerzy Samiec, Ks. Biskup Paweł Anweiler, Ks. Dyrektor Marek Londzin, Ks. Rafał Bukowiecki z Czeskiego Cieszyna i Ks. Radca Jan Gross, który po śmierci udzielił mu błogosławieństwa na ostatnią drogę.

Ks. Tomasz Bruell pozostawił żonę diakon mgr Janinę Kisza-Bruell oraz dwóch synów: Andrzeja i Daniela z rodziną. Starszy syn Daniel Brüll jest także ewangelickim księdzem w parafii w Hille nieopodal Bielefeld w Westfalii wygnany wraz z żoną z Polski za działalność w „Solidarności” podczas stanu wojennego.

Pogrzeb ś.p. księdza Tomasz Bruella odbędzie się w poniedziałek, dnia 7 marca 2011 r. o godzinie 12.00 w kościele Jezusowym w Cieszynie. W czasie nabożeństwa żałobnego kazanie wygłosi Przyjaciel Zmarłego Księdza - NPW Ks. Biskup Senior Dr Jan Szarek z Bielska – Białej, a przemówienia pożegnalne wygłoszą: Zwierzchnik Kościoła w Polsce NPW Ks. Biskup Jerzy Samiec i Biskup Diecezji Cieszyńskiej NPW Ks. Biskup Paweł Anweiler. Ponadto w liturgii żałobnej wezmą udział m.in.: NPW Ks. Biskup Senior Janusz Jagucki, ks. radca Janusz Sikora proboszcz cieszyński, ks. proboszcz – senior Jan Melcer, ks. radca Jan Gross i ks. dyrektor Emil Gajdacz z Dzięgielowa.

Ś.p. Ks. Tomasz Bruell spocznie obok swej ś.p. Matki na cmentarzu ewangelickim w Cieszynie przy ul. Bielskiej.                                                                     

Rodzina prosi o złożenie zamiast ewentualnych kwiatów na grób śp. ks. Tomasza Bruella ofiary przy wejściu do kościoła przeznaczonej na cele:
- Domu Opieki „Emaus” w Dzięgielowie
www.diakonat.luteranie.pl
- Hospicjum im. św. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie
www.cieszynhospicjum.of.pl

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama