Trwa dialog z polskim Kościołem narodowym

Kontynuowany jest dialog ekumeniczny z Polskim Narodowym Kościołem Katolickim w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, który zapoczątkowano w 1984 r.

Episkopat USA opublikował relację z kolejnego, pierwszego od półtora roku spotkania, które odbyło się w dniach 5-6 kwietnia w Waszyngtonie. Współprzewodniczyli mu ze strony rzymskokatolickiej bp Edward Kmiec z Buffalo, a z polskokatolickiej – bp John Mack, kierujący diecezją Scranton w stanie Pensylwania.

Narodowy Kościół polskokatolicki powstał wśród amerykańskiej Polonii na tle konfliktów etnicznych między katolickimi duchownymi w Stanach Zjednoczonych na przełomie XIX i XX wieku. Po pierwszej wojnie światowej ruch ten pojawił się również w Polsce, tworząc organizację kościelną niezależną od współwyznawców w Ameryce.

Na waszyngtońskim spotkaniu omówiono dwa niedawne dokumenty, mające znaczenie ekumeniczne. Strona rzymskokatolicka przedstawiła konstytucję apostolską Benedykta XVI Anglicanorum coetibus, ukazując zwłaszcza stopień autonomii nowych ordynariatów dla anglikanów. Natomiast polskokatolicki biskup John Swantek zaprezentował raport międzynarodowej komisji dialogu rzymskokatolicko-starokatolickiego z maja 2009 r. W podzielonym chrześcijaństwie polskokatolicy należą do nurtu starokatolickiego.

Podjęto też aktualne kwestie lokalne, jak wykorzystywanie przez polskokatolickich duchownych częstego ostatnio w USA zamykania rzymskokatolickich parafii do przyciągania wiernych na łono swego Kościoła. Bardziej szczegółową dyskusję w tej sprawie przełożono na dalsze spotkania. Innym problemem jest przechodzenie duchownych z jednego wyznania na drugie, co pociąga za sobą pozbawienie tych księży funkcji kościelnych, gdyż dla opuszczanych wspólnot są oni apostatami. Zalecono, aby wzorem porozumień z 1999 r. między katolickim episkopatem Niemiec a tamtejszymi starokatolikami biskupi obu Kościołów w takich przypadkach porozumiewali się między sobą. Jeśli ksiądz konwertyta podejmuje posługę w swym nowym wyznaniu, nie powinien jej pełnić na tym samym terenie, gdzie pracował jako duchowny innego Kościoła.

Następne spotkanie dialogu między Kościołem rzymskokatolickim i amerykańskimi polskokatolikami zaplanowano za rok (18-19 kwietnia 2012 r.). Odbędzie się ono w Scranton w stanie Pensylwania. Ponieważ bp Kmiec z Buffalo ukończy wkrótce 75. rok życia, na przyszłorocznym spotkaniu współprzewodniczącym ze strony katolickiej będzie inny amerykański hierarcha polskiego pochodzenia, biskup pomocniczy Baltimore Mitchell Rozanski.

«« | « | 1 | » | »»