Watykan: zaprezentowano przedsynodalne czuwanie modlitewne

W Watykanie zaprezentowano dziennikarzom program czuwania modlitewnego, które w sobotę 30 września poprzedzi synod biskupów o synodalności. Wydarzenie na placu św. Piotra przygotowała ekumeniczna Wspólnota z Taizé. Wezmą w nim udział główni zwierzchnicy wyznań niekatolickich. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich.

Czuwanie poprzedzające synod rozpocznie się o godz. 18, jednak plac św. Piotra zostanie otwarty dla wiernych już od godz. 14.30. Przewidziano też świadectwa, modlitwy i inne wydarzenia, które przygotują do przedsynodalnego wydarzenia.

Obok Papieża Franciszka weźmie w nim udział trzech patriarchów prawosławnych, trzech przedstawicieli starożytnych Kościołów wschodnich, zwierzchnik wspólnoty anglikańskiej, sekretarz generalna Światowej Federacji Luterańskiej, zwierzchnik Kościołów starokatolickich, a także trzech przedstawicieli wspólnot ewangeliczno-zielonoświątkowych.

Po czuwaniu modlitewnym wszyscy uczestnicy synodu zostaną zaproszeni do Auli Pawła VI na kolację wydaną przez Episkopat Włoch. Jeszcze tego samego wieczora przejadą także do Sacrofano pod Rzymem, gdzie do 3 października wezmą udział w rekolekcjach. Poprowadzą je angielski dominikanin o. Timothy Radcliffe oraz włoska benedyktynka matka Maria Ignazia Angelini.

Na konferencji prasowej zaprezentowano też wstępny program i metodologię obrad. Będą one podzielone na pięć bloków tematycznych, złożonych z kongregacji generalnych i obrad w grupach językowych.

W konferencji prasowej wziął udział Paolo Ruffini, prefekt Dykasterii ds. Komunikacji, który stoi też na czele komisji mającej zdawać relację z przebiegu synodu. Zwrócił on uwagę potrzebę szczególnego wyczucia w informowaniu świata o obradach.

„Sposób, w jaki informujemy o synodzie, jest bardzo ważny dla procesu rozeznawania i dla całego Kościoła. Dlatego Papież poprosił nas wszystkich, abyśmy zrozumieli i mówili, czym jest synod, a czym nie jest. Z tego wynika również kilka zasad dotyczących komunikacji, które znajdują swój fundament w istocie synodu. Zachowanie poufności, prywatności, powiedziałbym sakralności pewnych przestrzeni do rozmowy w Duchu, jest współistotne z pragnieniem, aby te chwile stanowiły prawdziwą okazję do słuchania, rozeznawania i modlitwy opartej na komunii. Skądinąd każda organizacja publiczna lub prywatna zachowuje te cenne, niezbędne momenty wolnej, chronionej konfrontacji, w których kształtuje się wspólne myślenie. Opisana przez nas metodologia umożliwi ojcom i matkom synodalnym wzajemne poznanie się oraz słuchanie jako części jednego ciała. Zgromadzenie, po trzech tygodniach modlitwy, refleksji i nawrócenia, zatwierdzi dokument podsumowujący. Będzie on oczywiście upubliczniony. Ale nie będzie to dokument ostateczny.“

«« | « | 1 | » | »»