550 męczenników od 2000 roku

Powołana przez papieża Franciszka Komisja ds. Nowych Męczenników - Świadków Wiary" spotkała się po raz pierwszy w ubiegłym tygodniu. Zostało to ogłoszone w poniedziałek przez Dykasterię Spraw Kanonizacyjnych. W oświadczeniu jest mowa o ponad 550 świadkach wiary w ciągu ostatnich 25 lat.

Zadaniem komisji jest sporządzenie katalogu nowych męczenników chrześcijańskich od 2000 roku z myślą o Roku Świętym 2025, do którego na polecenie Franciszka mają zostać włączeni także chrześcijańscy świadkowie wiary spoza Kościoła katolickiego. Na spotkaniu w Watykanie w miniony piątek członkowie komisji opracowali wytyczne dla swojej pracy i metodologię.

Komisja będzie opierać się na ankietach przeprowadzonych przez watykańską agencję Fides i inne agencje, ale także na nowych badaniach przeprowadzonych przez diecezje, zgromadzenia zakonne i inne grupy. Informacje o potencjalnych męczennikach można przesyłać za pośrednictwem specjalnie utworzonej strony internetowej. Każdego roku pod koniec grudnia agencja Fides publikuje listę katolików na całym świecie, którzy za swoją wiarę zapłacili życiem.

Ideą jest odbudowa i wykorzystanie synergii kontynentalnych i regionalnych, zwłaszcza w regionach o wyraźnych prześladowaniach chrześcijan na Bliskim Wschodzie i w Azji. W komunikacie potwierdzono również ekumeniczną misję komisji: celem jest "uwzględnienie bogactwa świadectwa chrześcijan innych wyznań". Dykasteria Spraw Kanonizacyjnych zapewniła Komisji niezbędnych pracowników i zaplecze techniczne.

Przewodniczącym Komisji jest bp Fabio Fabene, sekretarz Dykasterii, a wiceprzewodniczącym Andrea Riccardi, historyk i założyciel Wspólnoty Sant'Egidio. 

«« | « | 1 | » | »»