Katolicko-prawosławne rozmowy o pojednaniu

W Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski odbyło się spotkanie przedstawicieli Patriarchatu Moskiewskiego i polskiego episkopatu

Delegacji prawosławnej przewodniczył metropolita Hilarion Ałfiejew, przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego zaś katolickiej prymas-senior abp Henryk Muszyński.

Strony kontynuowały dyskusję nad przygotowywanym dokumentem na temat wkładu obydwu Kościołów w dzieło pojednania między narodami Rosji i Polski. Metropolita Hilarion przyznał, że istnieją jeszcze pewne rozbieżności, szczególnie jeśli chodzi o kwestie historyczne, ale jak stwierdził abp Muszyński praca jest owocna.Abp Muszyński podkreślił, że obie strony serio traktują pracę nad wspólnym dokumentem na temat pojednania obu narodów, dlatego jego zredagowanie musi potrać. Trudno określić kiedy poznamy ostateczną wersję wspólnego przesłania.

«« | « | 1 | » | »»