Niemcy – Kościoły katolicki i protestancki chcą ściślejszej współpracy

„Relacje ekumeniczne rozwinęły się i są prawie oczywiste” – zaznaczają przedstawiciele obydwu niemieckich Kościołów.

Dwa główne Kościoły w Niemczech uważają, że ich obowiązkiem jest coraz ściślejsza współpraca. „Zdecydowana większość wszystkich członków Kościoła oczekuje, że Kościoły będą bardziej współpracować, a nie kultywować lub nawet zaostrzać swój własny profil wyznaniowy” – wynika ze wspólnego artykułu opublikowanego przez dwóch biskupów odpowiedzialnych za ekumenizm we wtorkowym wydaniu dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Katolicki biskup Magdeburga Gerhard Feige i przewodniczący Kościoła protestanckiego w Hesji i Nassau, Volker Jung, piszą o „zmianie paradygmatu”. „Ekumenizmu nie należy rozumieć w kategoriach statycznego celu jedności, który ma zostać osiągnięty w pewnym momencie, ale jako dynamiczny proces” – stwierdzili dwaj przewodniczący Kontaktowej Grupy Dyskusyjnej Niemieckiej Konferencji Biskupów (DBK) i Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD).

Obaj przyznają, że nadal istnieją różnice między ich Kościołami, na przykład w kwestiach etycznych. „We wzajemnym dialogu trzeba trzeźwo przyznać się do tego i nie określać takich ograniczonych nieporozumień jako końca ekumenizmu” – stwierdzają. „Uważamy natomiast za nasz obowiązek, aby nadal szukać dialogu ze sobą i starać się wspólnie żyć i świadczyć o Ewangelii słowem i czynem na tym świecie” – podkreślają. Zwracają uwagę, że ekumenizm jest w Niemczech praktykowany w wielu zborach i parafiach, a także na poziomie przywództwa kościelnego i że na szczęście istnieje wiele wspólnego we wszystkich obszarach. „Relacje ekumeniczne rozwinęły się i są prawie oczywiste” – zaznaczają przedstawiciele obydwu niemieckich Kościołów. Jako przykład podają publiczne oświadczenia i wprowadzenie współpracy wyznaniowej w zakresie edukacji religijnej, a także pewną współpracę między obydwu organizacjami charytatywnymi – Caritas i Diakonią.

Przedstawiciele obydwu Kościołów odnoszą się również do wspólnego zaangażowania na rzecz uchodźców, migrantów i innych potrzebujących, w poradnictwie telefonicznym lub w duszpasterstwie wojskowym i policyjnym. „Obydwa Kościoły są aktywnie zaangażowane w społeczeństwo obywatelskie, często wspólnie z innymi Kościołami chrześcijańskimi – obecnie szczególnie w inicjatywy, które prowadzą kampanię przeciwko prawicowemu ekstremizmowi na rzecz różnorodności i demokracji” – napisali bp Feige i Jung. Dodają, że nabożeństwa ekumeniczne są częścią życia religijnego w wielu miejscach, zwłaszcza jeśli chodzi o towarzyszące im wydarzenia społeczne.

«« | « | 1 | » | »»