Franciszek do luteran: Wszyscy jesteśmy pielgrzymami nadziei

„Wszyscy jesteśmy pielgrzymami nadziei” - powiedział papież Franciszek dziś rano zwracając się do delegacji Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL), przyjętej na audiencji w Pałacu Apostolskim. Na czele grupy stali nowy przewodniczący, biskup Henrik Stubkjær, wybrany w 2023 r., oraz sekretarz generalny, ks. Anne Burghardt. Niedawno, od 13 do 18 czerwca, odbyło posiedzenie Rady ŚFL w Chavannes, koło Genewy w Szwajcarii, pod hasłem "Obfitujcie w nadzieję", zaczerpniętym z fragmentu listu Pawła Apostoła (Rz 15:3).

Misją ekumeniczną jest świadczenie o Chrystusie

Ten sam fragment - "Niech Bóg nadziei napełni was, wierzących, wszelką radością i pokojem, abyście obfitowali w nadzieję dzięki mocy Ducha Świętego" – zacytował papież, który określił poranne spotkanie jako "ważny gest braterstwa" i wskazał na wiele znaków nadziei, które pojawią się m. in. w 2025 roku. Pierwszym z nich jest zbliżający się Rok Święty, którego motto brzmi właśnie "Pielgrzymi nadziei"; drugim jest 1700. rocznica pierwszego Soboru Nicejskiego, który odbył się w 325 r. na polecenie cesarza Konstantyna i który zdefiniował boskość Chrystusa, współistotnego Ojcu. „Jezus Chrystus jest sercem ekumenizmu. On jest wcielonym Bożym miłosierdziem, a naszą ekumeniczną misją jest dawanie o tym świadectwa” – powiedział papież.

Chrystus jedynym pośrednikiem

Franciszek wspomina następnie o "Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu", podpisanej 31 października 1999 r. w Augsburgu, i wymienia punkt o silnej wartości ekumenicznej. - Luteranie i katolicy sformułowali jako wspólny cel "wyznawanie we wszystkim Chrystusa, jedynego, w którym można pokładać całą ufność, ponieważ jest On jedynym pośrednikiem, przez którego Bóg w Duchu Świętym czyni dar z siebie i wylewa swoje dary, które wszystko odnawiają" – przypomniał Franciszek.

Pojednanie i nadzieja

Dokument ten, podkreślił Franciszek, będzie również obchodził ważną rocznicę w przyszłym roku, 25-lecie, i to "jest kolejnym znakiem nadziei w naszej historii pojednania. „Zachowajmy ją w naszej pamięci jako coś, co jest zawsze żywe. Niech 25. rocznica będzie obchodzona w naszych wspólnotach jako święto nadziei” – zaapelował papież.

Dialog prawdy i miłości

Zachęcając do modlitwy "z ufnością pielgrzymów nadziei", papież podkreślił, że "naszym wspólnym duchowym źródłem jest 'jeden chrzest na odpuszczenie grzechów'". „Niech Bóg nadziei będzie z nami i nadal towarzyszy naszemu dialogowi prawdy i miłości swoim błogosławieństwem” – powiedział Franciszek.

Pamięci Ioannisa Zizioulasa

W tej podróży, dodał papież, dobrze jest pamiętać słowa prawosławnego teologa biskupa Ioannisa Zizioulasa, metropolity Pergamonu (patriarchat Konstantynopola), który przyczynił się do powstania encykliki Laudato si' i zmarł w 2023 roku. Papież nazwał go "pionierem ekumenizmu" i zacytował fragment jego wypowiedzi: „Powiedział on: musimy iść razem: razem chodzić, razem się modlić i razem czynić miłosierdzie”.

Na zakończenie audiencji papież zaprosił obecnych do wspólnego odmówienia Modlitwy Pańskiej, każdy w swoim języku.

Światowa Federacja Luterańska to organizacja międzynarodowa, która zrzesza 149 Kościołów luterańskich w 99 krajach czyli blisko 80 milionów luteran na świecie. Kościoły członkowskie ŚFL łączy wspólne luterańskie dziedzictwo i świadectwo o wyzwalającej łasce Boga. Jako światowa wspólnota Kościołów, Kościoły członkowskie ŚFL żyją i pracują razem na rzecz sprawiedliwości, pokoju i pojednania na świecie: https://www.lutheranworld.org/

tom
«« | « | 1 | » | »»