Anglikańską katedrą pokieruje luteranin

Katedra św. Jana w Winnipeg, należąca do 15-tysięcznej anglikańskiej diecezji metropolitalnej Ziemi Ruperta (Kanada), ma nowego dziekana, którym został luterański duchowny, ks. Paul Johnson.

Po raz pierwszy w historii kanadyjskiego anglikanizmu luteranin zostaje dziekanem katedry, a stało się to możliwe dzięki obowiązującej od 10 lat interkomunii między Anglikańskim Kościołem Kanady a Ewangelicko-Luterańskim Kościołem Kanady.

Unia ołtarza i ambony między obydwoma Kościołami przewiduje pełną jedność sakramentów oraz urzędu, realizującą się w wymianie posługi duchownych i to nie tylko w sytuacji nadzwyczajnej, ale również w codziennym życiu Kościołów.

Ks. Johnson został ordynowany na duchownego ewangelicko-luterańskiej diecezji Saskatchewan w 1987 roku. W latach 2003-2009 był asystentem zwierzchników Kościoła luterańskiego w Kanadzie. Od kilku lat był honorowym asystentem przy katedrze św. Jana. – Nie możemy się doczekać tego nowego początku w życiu naszego Kościoła – napisał w liście do duchowieństwa ks. bp Don Phillips, kierujący diecezją Ziemi Ruperta. Johnson uroczyście obejmie urząd 16 stycznia 2012 roku.

Kim jest dziekan?

Urząd dziekana (dean) w Kościołach anglikańskich posiada różne funkcje. W Kościele Anglii – tak jak i w pozostałych Kościołach Wspólnoty Anglikańskiej – dziekan jest pierwszym duchownym katedralnego kleru, i jednocześnie proboszczem parafii katedralnej (rector). W Kościele Irlandii funkcja dziekana i proboszcza są rozdzielone. Podobnie sytuacja wygląda w Kościele Walii. Natomiast zarówno w Szkockim Kościele Episkopalnym oraz w Anglikańskim Kościele Kanady dziekan nie tylko zarządza katedrą i jej parafią, lecz jest również członkiem władz diecezjalnych i współpracownikiem biskupa diecezji. W Kościele Anglii funkcję tę sprawuje archidiakon (archdeacon).

Urząd dziekana katedry znany jest również w Kościołach luterańskich. W Kościołach skandynawskich dziekan jest proboszczem parafii i z urzędu zasiada we władzach diecezjalnych. Z kolei w europejskich Kościołach luterańskich - np. w Niemczech - dziekan odpowiedzialny jest za koordynację ponadregionalnych działań diecezji/Kościoła krajowego na terenie dekanatu, do którego należy od kilkunastu do kilkudziesięciu parafii. Jest również łącznikiem między władzami Kościoła/biskupem a poszczególnymi parafiami.

***

Anglikańską katedrą pokieruje luteranin   Informacja pochodzi z portalu Ekumenizm.pl

Serdecznie dziękujemy za zgodę na zamieszczenie jej w naszym serwisie

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama