Anglikanie i katolicy pracują nad wspólnym dokumentem o rezeznawaniu moralnym

Międzynarodowa Komisja Anglikańsko-Katolicka powstała w 1969 roku.

 Drugi rok z rzędu, z powodu ograniczeń w podróżowaniu związanych z pandemią, nie odbyła się sesja plenarna Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Katolickiej (ARCIC). Dlatego jej członkowie zebrali się online na dwóch webinarach 10 i 12 maja, by prowadzić prace nad przygotowywanym dokumentem „Kościoły i rozeznawanie moralne: wspierać dialog, by tworzyć komunię”.

Projekt dokumentu przedstawili: prof. Myriam Wijlens, współprzewodnicząca pracującej nad nim grupy roboczej i doradca ARCIC, oraz dr David Kirchhoffer, główny odpowiedzialny za jego redakcję. Członkowie komisji zastanawiali się, w jaki sposób zawarte w projekcie „narzędzie” rozeznawania moralnego można by włączyć w prace ARCIC. Zamierzają w tym roku spotkać się online jeszcze dwukrotnie.

Międzynarodowa Komisja Anglikańsko-Katolicka powstała w 1969 roku w wyniku wspólnej inicjatywy Anglikańskiej Rady Doradczej i ówczesnego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan. Ale już wcześniej prymas Wspólnoty Anglikańskiej, arcybiskup Canterbury Michael Ramsay i papież Paweł VI podpisali 24 marca 1966 roku Wspólną Deklarację wyrażającą pragnienie nawiązania bliższych kontaktów i rozpoczęcia dialogu teologicznego, opartego na Ewangelii i Tradycji wspólnej obu wyznaniom. I tę datę uważa się narodziny oficjalnego dialogu, choć w praktyce rozmowy teologiczne rozpoczęły się kilka lat później. Nastąpiło to po trzech spotkaniach wstępnych w latach 1967 i 1968 i powołaniu rok później wspomnianej Komisji. Dziś jest to najstarszy dialogu ekumeniczny prowadzony przez Kościół katolicki.

ARCIC obradowała dotychczas w dwóch etapach: w latach 1970-82 – na temat nauczania o Eucharystii, święceniach kapłańskich i władzy kościelnej oraz w latach 1983-2011 – na temat nauki o zbawieniu i o Maryi, Matki Bożej. Owocem wszystkich tych prac są wspólne dokumenty, przedstawiające zarówno uzgodnione stanowiska, jak i utrzymujące się jeszcze różnice między obu Kościołami. Od 2011 trwa trzecia faza dialogu, skupiając uwagę na rozumieniu Kościoła jako wspólnoty lokalnej i powszechnej oraz na tym, jak we wspólnocie Kościoła lokalnego i powszechnego dochodzi do rozeznania nauczania moralnego. Temat wspólnoty podjęto już we wspólnej deklaracji „Podążać razem drogą” z maja 2017 roku, obecnie zaś ARCIC-III zajmuje się procesem rozeznawania moralnego we wspólnocie Kościoła.

Współprzewodniczącymi ARCIC-III są obecnie: anglikański arcybiskup Melbourne – Philip Freier i katolicki arcybiskup Birmingham (Anglia) – Bernard Longley.

«« | « | 1 | » | »»