Żyjcie ekumenią

Uczestnicy Kirchentagu napisali nie tylko, co polscy chrześcijanie mogą wnieść do Europy, ale też czego od nich oczekują.

„Czy wiesz, co chrześcijanie i Kościoły z Polski mogą wnieść do wspólnej Europy?” – to pytanie skierował Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce do uczestników tegorocznych Dni Kościoła (Kirchentag) w Dreźnie. W odpowiedziach można znaleźć zarówno wiele nadziei, jak też konkretnych oczekiwań wobec polskich chrześcijan.

Półroczna prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej, która rozpoczęła się 1 lipca, stała się w naszym kraju motorem do podejmowania wielu różnorodnych inicjatyw na polu społecznym, gospodarczym czy kulturalnym. Również Kościoły postanowiły wykorzystać ten czas do podkreślenia swojego zaangażowania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Polska Rada Ekumeniczna wyróżniła pięć tematów z zakresu życia społecznego, na które swym działaniem pragnie zwrócić uwagę podczas prezydencji. Są to: współpraca ponad granicami Unii Europejskiej, ochrona środowiska i zmiany klimatyczne, ochrona niedzieli jako dnia wolnego od pracy, wolontariat oraz Polska jako kraj o wielokulturowej, wielonarodowościowej i wielowyznaniowej historii.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce we współpracy z Polską Radą Ekumeniczną postanowił również zaznaczyć swoją obecność w kontekście europejskim. Podczas tegorocznego Kirchentagu w Dreźnie (1-5 czerwca) przygotował na swoim stoisku specjalną tablicę w kształcie księgi, na której każdy uczestnik mógł wpisać swoją odpowiedź na pytanie: „Czy wiesz, co chrześcijanie i Kościoły z Polski mogą wnieść do wspólnej Europy?”. Inicjatywa ta miała pokazać otwartość Kościoła oraz jego gotowość do słuchania i dialogu. Przez pięć dni uczestnicy Kirchentagu pozostawili na tablicy kilkadziesiąt wpisów – głównie, co oczywiste, w języku niemieckim. Ale pojedynczo pojawiały się także wpisy po angielsku, czesku, francusku i polsku. Osoby, które zapisywały swoje myśli, nie zawsze odpowiadały ściśle na zadane pytanie. Niektóre wpisy są ogólnymi postulatami bądź refleksjami na temat współczesnego życia społecznego czy religijnego. Niemniej można wyróżnić kilka głównych nurtów tych wypowiedzi. Spróbujmy się zatem im przyjrzeć.

Wzmacniajcie kontakty międzynarodowe

Wśród wszystkich wpisów najczęściej pojawiającym się oczekiwaniem wobec polskich Kościołów i chrześcijan okazało się wzmacnianie dobrych kontaktów pomiędzy ludźmi z różnych krajów. Uczestnicy Kirchentagu, którzy wyrazili taki postulat, nawołują do wzajemnego zrozumienia, świadomości wspólnych korzeni i historii oraz odrzucenia uprzedzeń i podziałów. „Jedności Polski, jedności Europy i więcej wiary” – napisał Jerzy Buzek, który 3 czerwca odwiedził stoisko polskiego Kościoła na Kirchentagu. W tym duchu znajduje się również jeden z czeskich wpisów: „Przestańmy się dzielić między sobą. Postarajmy się nawzajem zrozumieć. W ten sposób wypełnijmy naukę Jezusa, jesteśmy przecież jego uczniami i uczennicami”.

Kolejny wpis zwraca uwagę na możliwości chrześcijaństwa w działaniach na rzecz pokoju: „Chrześcijanie Europy mogliby pokazać, co to znaczy razem żyć w zgodzie!”. Kilka innych postuluje wspieranie tych aktywności, które Kościoły już podjęły, m.in. partnerstw parafialnych czy międzynarodowej wymiany wolontariuszy i młodzieży.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama