Abp Jeremiasz o rządzących

Od tych, którzy rządzą, wymagamy profesjonalizmu, doświadczenia i skuteczności - powiedział prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE), prawosławny abp Jeremiasz podczas wczorajszego spotkania noworocznego Rady w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczył marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

Jak powiedział abp Jeremiasz, "od siebie powinniśmy wymagać cierpliwej życzliwości i gotowości do współdziałania i pomocy", a od wierzących "jeszcze i modlitwy za tych, którym powierzona została służba rządzenia".

Marszałek Senatu składając życzenia PRE powiedział, że jego obecność na spotkaniu jest wsparciem dla działalności Rady w pogłębianiu dialogu, tolerancji i ekumenizmu oraz dla wszystkich działań PRE dla dobra Polski. Nawiązując do ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych abp Jeremiasz podkreślił, że można ubolewać nad tym, iż uczestniczyła w nich nieco mniej niż połowa wyborców. "Cieszyć się jednak należy z wyniku wyborów. Wykazały bowiem one, że przeważyło pragnienie stabilizacji i kontynuacji. Dla rządu oznacza to zobowiązanie do realizacji planów i obietnic. Nadzieja na ich realizację legła przecież u podstaw preferencji wyborców. Nie jest to sprawa prosta. Zamieszanie wokół listy refundowanych leków daje to odczuć wręcz boleśnie" - powiedział prezes PRE.

Odnosząc się do polskiej prezydencji w UE, prezes PRE powiedział, że w ocenie wielu obserwatorów sceny politycznej przebiegła ona pomyślnie. "Jednak niemożliwość realizacji niektórych celów stawianych na początku prezydencji zmusza do stawiania podstawowych pytań o dalszą drogę UE i naszej ojczyzny" - zaznaczył abp Jeremiasz.

Jego zdaniem niepokojące sygnały z Zatoki Perskiej, groźba blokady cieśniny Ormuz przez Iran i zapowiedź reakcji na to ze strony USA oraz innych państw wywołuje wrażenie, że społeczność międzynarodowa jakby zapomniała o lekcjach historii, których kilkakrotnie udzielił ludzkości XX wiek.

"Bardzo wiele elementów sytuacji we współczesnym świecie zmusza do stawiania pytań o cele i środki działania najważniejszych aktorów aktualnej sceny politycznej. Wydaje się, niestety, że na poziomie indywidualnym i kolektywnym, w sensie państw i korporacji finansowo-przemysłowych, znowu zaczyna dominować troska o własny interes, określany przez potrzeby materialne, przez konsumpcję. Pragnienie zdobycia surowców potrzebnych do własnej produkcji i rynków zbytu jest często przykrywane hasłami o demokracji, prawach człowieka, wizją szczęśliwej przyszłości" - podkreślił hierarcha.

Na pytanie, co powinny czynić Kościoły członkowskie Polskiej Rady Ekumenicznej i sama Rada, abp Jeremiasz odpowiedział, że różne Kościoły różnie odpowiadają na te wyzwania, odpowiednio do swojego nauczania i możliwości działania. Dodał, że w projektach zorientowanych na podjęcie wyzwań czasu dominuje główny trend, który można opisać jako "uczestnictwo w budowie odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego".

Podczas polskiej prezydencji - jak przypomniał abp Jeremiasz - PRE zwracała uwagę na: współpracę ponad granicami UE, ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, ochronę niedzieli jako dnia wolnego od pracy, wolontariat oraz na Polskę jako kraj o wielokulturowej, wielonarodościowej i wielowyznaniowej historii. Dodał, że Kościoły PRE podejmują też liczne inicjatywy w dziedzinie pracy socjalnej na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie, w trudnej sytuacji życiowej.

W ocenie abp. Jeremiasza, miniony rok był kolejnym rokiem bardzo dobrej współpracy w ramach Komisji Dialogu przedstawicieli Episkopatu Polski i Kościołów zrzeszonych w PRE. Ponadto - jak zaznaczył - nadal prowadzona jest praca nad dokumentem o małżeństwach o różnej przynależności konfesyjnej.

W spotkaniu - oprócz przedstawicieli Kościołów zrzeszonych w PRE - uczestniczyli: hierarchowie Kościoła katolickiego, nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Milgiore, reprezentanci Kancelarii Prezydenta i Premiera, Sejmu i Senatu, partii politycznych oraz przedstawiciele świata kultury i nauki.

Polska Rada Ekumeniczna powstała 15 listopada 1946 r. w Warszawie. 46 delegatów 12 Kościołów powołało wówczas Chrześcijańską Radę Ekumeniczną w Polsce. Jest najstarszą krajową Radą Ekumeniczną w Europie. W ciągu 60 lat istnienia była ważną platformą współpracy kościołów członkowskich na rzecz polskiego ruchu ekumenicznego. Rada zrzesza siedem Kościołów, reprezentujących różne tradycje chrześcijańskie: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w RP, Kościół Polskokatolicki w RP, Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP i Kościół Chrześcijan Baptystów w RP. Poza tym należą do niej członkowie stowarzyszeni - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie i Towarzystwo Biblijne w Polsce.

«« | « | 1 | » | »»