Jak EURO wpływa na teologów

To znakomita promocja Polski i chrześcijaństwa w świecie, dokument nawiązujący do najlepszych tradycji patrystycznych – tak komplementowano na konferencji prasowej 12 stycznia w Centrum Luterańskim w Warszawie materiały na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Po raz pierwszy w tym roku wyznawcy Chrystusa na całym świecie modlić się będą w oparciu o teksty przygotowane przez chrześcijan z Polski. Zostały one opracowane wspólnie przez przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów zrzeszonych w Polskiej Rady Ekumenicznej. Jak tłumaczył inicjator przedsięwzięcia, biskup Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego Edward Puślecki, hasło publikacji – „Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa” – zostało wybrane ze względu na tegoroczne mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Polsce i na Ukrainie, oraz na olimpiadę w Londynie. Podczas tych imprez będą zwycięzcy i pokonani, ale komitet redakcyjny postawił sobie za zadanie, aby problem zwycięstwa ukazać z perspektywy chrześcijańskiej, że dokonuje się ono w Chrystusie.

„Po naszej prezydencji w Unii Europejskiej, to wspaniałe dopełnienie przesłania płynącego z Polski, olbrzymia promocja polskiego chrześcijaństwa, które choć jest zdominowane przez jedno wyznanie, potrafi ze sobą współpracować” – mówił z satysfakcją bp Puślecki.

„Pokazaliśmy, że możemy razem zrobić coś pożytecznego i pięknego, to znakomita reklama ekumenizmu w Polsce” – wtórował zwierzchnikowi Kościoła metodystycznego w Polsce bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski. Jest to o tyle ważne, że mimo iż tolerancja w Polsce była znacznie większa niż w innych krajach, nie cieszymy się zbyt dobrą opinią w Europie jeśli idzie o stosunki ekumeniczne - zwrócił uwagę biskup sandomierski.

Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz, dowodził, że wydana na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan książeczka jest efektem zmiany sytuacji międzywyznaniowej w Polsce, która zaczęła się intensywnie kształtować w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, kiedy to Kościół rzymskokatolicki i Kościoły Polskiej Rady Ekumenicznej bardzo zbliżyły się do siebie, a w miejsce wrogości pojawiło się wzajemne zaufanie. „Te teksty są wynikiem tego zbliżenia i są ukoronowaniem procesu likwidacji wielowiekowych uprzedzeń” – stwierdził ordynariusz prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej.

Chwalił teologiczne walory materiałów, które cechuje niezwykła wierność Biblii i nawiązują do najlepszych tradycji patrystycznych. Zwrócił uwagę, że choć redaktorzy tekstu tworzyli go, gdy nie było jeszcze mowy o kryzysie finansowym w Europie, to jednak przesłanie dokumentu jest bardzo aktualne w trudnych czasach dla ekonomii i może być zachęta dla chrześcijan do większej aktywności.

Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej ocenił współpracę z Kościołem rzymskokatolickim jako serdeczną i rzeczową. Nawiązując do tego wątku, bp Nitkiewicz wspomniał o dwóch dokumentach, które przygotowują wspólnie chrześcijanie w Polsce. Pierwszy dotyczyć będzie świętowania Dnia Pańskiego, a drugi – ochrony stworzenia. Biskup sandomierski nie wykluczył również, że Kościół rzymskokatolicki wraz z innymi Kościołami wypowiadać się będzie wspólnie w sprawach dotyczących ustawodawstwa. Jak wyjaśnił, nie będzie to miało nic wspólnego z „mieszaniem się do polityki”, lecz będzie czymś w rodzaju konsultacji społecznej, wynikającej z troski o dobro człowieka. Abp Jeremiasz dodał, że był już taki precedens: jako prezes Polskiej Rady Ekumenicznej wraz z ówczesnym sekretarzem Konferencji Episkopatu Polski, bp. Piotrem Liberą zgłosili zastrzeżenia do planowanej ustawy o przeciwdziałaniu dyskryminacji. Ich uwagi zostały uwzględnione przez parlamentarzystów.

«« | « | 1 | » | »»