Ekumeniczny trójgłos w Białymstoku

Ostatniego dnia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w seminarium duchownym w Białymstoku, odbyło się ekumeniczne spotkanie poświęcone problematyce nowej ewangelizacji.

Spotkanie odbywało się pod hasłem „Jak głosić Ewangelię współczesnemu człowiekowi ?”. Wzięli w nim udział między innymi: pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów - Andrzej Seweryn, duchowny Kościoła prawosławnego - o. Jan Kojło oraz katolicki dziennikarz i publicysta - Szymon Hołownia. Spotkanie moderował ks. dr Radosław Kimsza- wykładowca teologii duchowości oraz ekumenizmu w białostockim AWSD, jak również przewodniczący Komisji Ekumenicznej Archidiecezji Białostockiej.  

Pierwszy z prelegentów, pastor Andrzej Seweryn  przedstawił teologię przepowiadania Słowa Bożego. Zachęcił również zgromadzonych do tego, aby w pierwszej kolejności „bardziej prowadzili ludzi do Chrystusa, niż do określonego Kościoła”.

 Z kolei duchowny prawosławny - o. Jan Kojło - dzielił się swoim doświadczeniem duszpasterskim. Podał trzy, najistotniejsze aspekty przepowiadania Ewangelii. Pierwszym z nich jest jego zdaniem liturgia - Eucharystia, podczas której przepowiadanie ma największą moc. Drugim elementem jest świadectwo chrześcijańskiego życia, a trzecim roztropność w posługiwaniu się środkami masowego przekazu.

Natomiast Szymon Hołownia, przypomniał licznie zgromadzonym słuchaczom w seminaryjnej auli św. Kazimierza, że w przepowiadaniu Jezusa najważniejsza jest fascynacja Jego Osobą. „Ewangelia przecież nie jest w pierwszej kolejności traktatem moralnym, ani tym bardziej podręcznikiem legislacyjnym. Nie jest też podręcznikiem duchowego fitnessu. Ewangelia jest przede wszystkim opowieścią o ludziach, którzy spotkali prawdziwego i żywego Boga - Jezusa Chrystusa. Dopiero dzięki temu spotkaniu mogli iść i głosić całemu światu radosną wieść o Tym, który umarł i zmartwychwstał”. Swoje przemówienie Hołownia zakończył „mini rachunkiem sumienia”: „Kim jest dal mnie dzisiaj Jezus? Czy Jezus jest dla mnie żywy? Co On zrobiłby dzisiaj na moim miejscu?”

W drugiej części spotkania, uczestnicy wzięli udział w nieszporach ekumenicznych w seminaryjnej kaplicy. Modlitwie Kościoła przewodniczył ks.dr. inf. Zygmunt Lewicki - honorowy przewodniczący Komisji Ekumenicznej Archidiecezji Białostockiej. Kazanie wygłosił pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów- Ireneusz Dawidowicz. W homilii pastor przedstawił na podstawie fragmentów listów św. Pawła, trzy elementy skutecznego przepowiadania Słowa Bożego: głoszenie z cierpliwością i łagodnością (Rz 14, 1); głoszenie z wyrozumiałością dla ludzkiej słabości, ograniczoności (2 Tm 2, 24-26); oraz z miłością (1 Kor 13, 1-3).

Następny ekumeniczny trójgłos w AWSD odbędzie się w przeszłym roku.

«« | « | 1 | » | »»