Dyskryminacja chrześcijan na wyższych uczelniach

Pakistański episkopat protestuje przeciwko dyskryminowaniu chrześcijan przy naborze na wyższe uczelnie. Okazuje się, że powszechną praktyką jest przyznawanie kandydatom dodatkowych punktów za znajomość Koranu.

Episkopat skierował sprawę do sądu w Lahaurze, powołując się na przypadek chrześcijanina Afoona Arifa, który pomyślnie zdał egzaminy na medycynę, nie został jednak przyjęty, ponieważ jego koledzy otrzymali dodatkowe punkty za Koran. Zdaniem biskupów jest to klasyczny przykład instytucjonalnej dyskryminacji za wiarę i jako taki jest niezgodny z pakistańską konstytucją.

Starania katolickiego episkopatu poparli też anglikanie. Zasugerowali oni, że jeśli państwo chce utrzymać system punktów za Koran, to również wyznawcy innych religii powinni mieć szanse na zdawanie egzaminu ze znajomości własnej doktryny.

 

«« | « | 1 | » | »»