Chrześcijański dzień ochrony stworzenia

Dzień ochrony stworzenia przeżywają razem chrześcijanie Wielkiej Brytanii. Ekologiczna inicjatywa połączyła wyznawców Chrystusa podzielających te same wartości szacunku dla daru Stwórcy.

We wspólnych inicjatywach w mieście York biorą udział katolicy, anglikanie i metodyści. W zorganizowanych w tym roku debatach mowa jest o bezpieczeństwie środowiskowym i odpowiedzialności wobec kolejnych pokoleń mieszkańców planety. Chrześcijan połączyły także wspólne modlitwy i dziękczynienie za dar stworzenia. Nabożeństwo ekumeniczne odbyło się w katedrze w Yorku.

Następnie uczestnicy wzięli udział w konferencji ekologicznej na tamtejszym Uniwersytecie św. Jana. Dyskutowano o skutkach nieposzanowania środowiska oraz zmianach klimatycznych, które przyczyniają się do jeszcze większej biedy mieszkańców. Po teorii przyszedł czas na świadectwa konkretnych zaangażowań chrześcijan na rzecz ofiar zmian klimatycznych. Jedno z nich przedstawiła katolicka organizacja charytatywna CAFOD, która koncentruje się na pomocy krajom rozwijającym się, walcząc z biedą ich mieszkańców i dyskryminacją społeczną.

 

«« | « | 1 | » | »»