UE musi zająć stanowisko w obronie chrześcijan

Do jakiego stopnia Arabska Wiosna spełnia postulaty związane z wartościami takimi jak demokracja i prawa człowieka? Czy odmienne społeczności i kultury będą respektowane?

Pytania te padły podczas konferencji, która odbyła się 9 maja w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Została ona zorganizowana przez Komisję Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) oraz ugrupowania polityczne: Europejską Partię Ludową (EPP) oraz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR).

Przedstawiciele z różnych krajów Bliskiego Wschodu oraz reprezentanci organizacji takich jak Aid to the Church in Need, Open Doors International, czy Pew Forum on Religion & Public Life przedstawili swoje raporty i analizy.

"Demokratyzacja Bliskiego Wschodu nie przynosi ulgi mieszkającym tam, coraz bardziej prześladowanym chrześcijanom. To bardzo gorzka prawda rok po Arabskiej Wiośnie. Unia Europejska, jeśli chce zachować wiarygodność w obronie praw człowieka, o których chętnie poucza świat, musi zająć jasne stanowisko w obronie chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Domagamy się reakcji na każdy akt dyskryminacji i podjęcia tego tematu na stałe w kontaktach politycznych i handlowych Europy z krajami arabskimi" - mówił poseł Konrad Szymański z grupy EKR.

Poseł Jan Olbrycht z grupy EPP podkreślił, że "Unia Europejska, wspierając ruchy demokratyczne i współpracując z nimi, powinna to robić pod warunkiem poszanowania demokratycznych zasad takich, jak wolność religijna".

"Kościoły Wschodnie żyły w zgodzie z islamem przez czternaście stuleci, pomimo trudności i wyzwań, które pojawiały się na przestrzeni wieków, od czasów krucjat ( XI-XIII wiek). Obecnie, podobnie jak i kiedyś, trudności i wyzwania są często połączone z problemami politycznymi i konfliktem Wschód-Zachód" - powiedział dr Joe Vella Gauci z COMECE.

"Tak zwana Arabska Wiosna w Maghrebie i Maszreku na początku 2011 roku musi być postrzegana, jako jeden z najbardziej przełomowych momentów i zmian systemowych w XXI wieku. Wydarzenia, których ten region był świadkiem, są bardzo znaczące. Podczas Arabskiej Wiosny młodzi ludzie domagali się wolności, równości, prawa do pracy, praw obywatelskich oraz poszanowania praw człowieka. Marzyli o godnym życiu w ich własnych krajach oraz o pokoju i dobrobycie.

Podstawę nowego ładu politycznego i społecznego powinny stanowić uniwersalne wartości, zakładające szacunek dla człowieka i jego praw. Biorąc pod uwagę aspekt społeczno-religijny, należy pamiętać, iż wymiar religijny jest nieodzownym elementem życia społecznego w kwestii moralności i zachowań, które bazują nie tylko na wartościach ludzkich, ale i duchowych."

Podczas konferencji głos zabrali: Berthold Pelster (Pomoc Kościołowi w Potrzebie), Arie de Pater (Open Doors International), Dr Brian J Grim (Pew Forum on Religion and Public Life), Dr Cornelius Hulsman (redaktor naczelny Arab-West Report), o. Pierbattista Pizzaballa (franciszkański Kustosz Ziemi Świętej), Dimyanos Kattar (były minister finansów Libanu), ks. prof. Piotr Mazurkiewicz (sekretarz generalny COMECE), abp Youssef Soueif (maronicki arcybiskup Cypru).

Spotkanie było także okazją do wysłuchania relacji świadków, którzy mówili o tym, jak naprawdę wygląda wolność wyznania w krajach arabskich, a także do zapoznania się z raportami poświęconymi sytuacji chrześcijan w państwach arabskich. W konferencji uczestniczyło ok. 200 osób. Językami roboczymi były angielski, francuski, niemiecki, włoski i polski.

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama